People and Organisation

Naš tim HR specijalista u Srbiji već više od petnaest godina sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, i pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa različitim kompanijama može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

U saradnji sa HR kolegama koje rade u Sarajevu, Skoplju i Podgorici, zadovoljstvo nam je da možemo da ponudimo istu vrstu usluga i kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge koje kombinuju ekspertizu naših specijalista za porez na dohodak građana, internacionalnu mobilnost zaposlenih, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.

Sa više od 700 eksperata u 25 zemalja, što predstavlja najveću zastupljenost u odnosu na sve HR konsalting kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u mogućnosti smo da vam pomognemo da unapredite svoju HR strategiju kako regionalno, tako i globalno.

Zašto PwC? Mi ćemo vam pomoći da kroz vaše zaposlene stvorite novu vrednost za poslovanje kompanije.

Naš tim HR specijalista u Srbiji već više od šest godina sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, i pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

U saradnji sa HR kolegama koje rade u Sarajevu, Skoplju i Podgorici, zadovoljstvo nam je da možemo da ponudimo istu vrstu usluga i kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge koje kombinuju ekspertizu naših specijalista za porez na dohodak građana, internacionalnu mobilnost zaposlenih, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.

Sa više od 200 eksperata u 23 zemlje, što predstavlja najveću zastupljenost u odnosu na sve HR konsalting kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u mogućnosti smo da vam pomognemo da unapredite svoju HR strategiju kako regionalno, tako i globalno.

Zašto PwC? Mi ćemo vam pomoći da kroz vaše zaposlene stvorite novu vrednost za poslovanje kompanije.

Naš tim HR specijalista u Srbiji već više od šest godina sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, i pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

U saradnji sa HR kolegama koje rade u Sarajevu, Skoplju i Podgorici, zadovoljstvo nam je da možemo da ponudimo istu vrstu usluga i kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge koje kombinuju ekspertizu naših specijalista za porez na dohodak građana, internacionalnu mobilnost zaposlenih, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.

Sa više od 200 eksperata u 23 zemlje, što predstavlja najveću zastupljenost u odnosu na sve HR konsalting kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u mogućnosti smo da vam pomognemo da unapredite svoju HR strategiju kako regionalno, tako i globalno.

Zašto PwC? Mi ćemo vam pomoći da kroz vaše zaposlene stvorite novu vrednost za poslovanje kompanije.

Pratite nas: