Boljim poslovnim politikama do boljeg i bezbednijeg sveta

Izveštavanje o održivom razvoju

Radimo na postizanju održive budućnosti

Izveštavanje o dostignućima i napretku u oblasti održivog razvoja (ESG) nije zadatak koji treba da se ispuni i što pre precrta sa spiska obaveza. Izveštavanje o održivom razvoju bitno doprinosi promenama koje su značajne kako za čitav svet tako i za samu organizaciju. Izveštavanje o drživom razvoju znači stvaranje održivih rezultata u borbi za zaštitu životne sredine i dobrobit društva, kao i inkluzivno i odgovorno upravljanje kompanijom radi razvijanja njene dugoročne otpornosti. Kompanija PwC, kao zajednica stručnjaka posvećena rešavanju problema, spremna je da zajedno sa vama, ekolozima, sociolozima, ekonomistima, stratezima, tehnolozima, radi na postizanju pomenutih ciljeva. Tu smo da pomognemo organizacijama da usvoje nov način razmišljanja i postupanja i rade na izgradnji poverenja danas zarad postizanja održive budućnosti. 

Akcioni plan kao polazna osnova za sprovođenje stategije

U trci za profitom, kompanije ne smeju više da zanemaruju posledice klimatskih promena ili pak efekte svojih poslovnih delatnosti po društveno okruženje. Vreme je da se preduzmu određeni koraci, da se ambicije pretoče u pisani plan zarad uspešnosti poslovanja. Kako bi izveštavanje o održivom razvoju imalo uticaja na uspešnost poslovanja potrebno je uspostaviti konkretan, praktičan plan. Planom treba da budu obuhvaćeni svi elementi poslovanja - od ulaganja do kreiranja inovativnih održivih rešenja. Potrebno je da se uputi jasan poziv na akciju kako bi se pozivu odazvala čitava organizacija. Osim toga, potrebno je da se angažuju najbolji stručnjaci i koriste najsavremenije tehnologije kako bi kompanija mogla da stekne bolji uvid u stanje stvari, podrobnije ispita isto i brzo reaguje. Potrebno je da se predupredi ranjivost i da se istovremeno stvore nove prilike kako bi se sprečio nastanak događaja koji se očekuju.

Naša rešenja za najveće izazove u svetu

Unutrašnjom transformacijom do spoljne transformacije

Uspeh kompanije se više ne meri isključivo na osnovu njenog finansijskog stanja, već se meri na osnovu toga koliko dobro se kompanija priprema, odnosno prilagođava realnosti u svetu koji se ubrzano menja. Da bismo bili inspiratori aktivnosti i predvodnici pozitivnih promena potrebne su nam kontinuirane inovacije unutar poslovne zajednice. Od svođenja emisije ugljen dioksida na nulu do prelaska na cirkularnu ekonomiju, izveštavanje o održivom razvoju predstavlja pristup koji nam svima omogućava da hrabrim koracima idemo napred. Posedujemo talentovane kadrove i tehnologije koje smo udružili u neočekivano dinamičan spoj kako bismo vam pomogli da strategiju u oblasti izveštavanja o uvrstite među strateške ciljeve vaše kompanije, sprovedete neophodne operativne, kulturne i finansijske promene kako biste obezbedili vrednost u dugom roku. Transformacija na unutrašnjem nivou dovodi do transformacije u životima vaših zaposlenih, klijenata i vaše zajednice.

Naša rešenja na osnovu kojih pobeda pripada svima

Merilo transparentnosti

Odgovornost. Održivost. Diverzitet. Ovo su reči koje se sve češće čuju u današnjem poslovnom okruženju. Ipak, da li možete biti ste sigurni se one odnose na vašu organizaciju? U našem radu primenjujemo u praksi dokazane metode i pametne tehnologije kako bismo organizacijama pomogli da utkaju faktore održivog poslovanja u sve aspekte poslovanja - od finansijskog i poreskog aspekta poslovanja do odnosa prema zaposlenima i lanca vrednosti. Međutim, tek kada se svi budemo angažovali da svim stranama, kako unutrašnjim tako i spoljnim, podnesemo dokaz o našoj posvećenosti ispunjavanu preuzetih obaveza,, nastupiće prave promene i uspeh će biti merljiv. Naš tim stručnjaka je u mogućnosti da prikupi i priredi pravu kombinaciju podataka, metrika i obelodanjivanja kako bi organizacijama pomogao da izgrade bolju i neosporno svetliju budućnosti i steknu veće poverenje zarad generacija koje dolaze.

Naše rešenje za transparentniju budućnost
Alat za samoprocenu stanja u oblasti ESG

Alat za samoprocenu stanja u oblasti ESG

Kreirali smo ovaj alat kako bismo Vam pomogli da proverite trenutno stanje u Vašoj organizaciji kada je reč o pitanjima u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja i definišete dalje korake ka željenom cilju.

Više o Alatu za samoprocenu stanja u oblasti ESG


Naše iskustvo

Ocena uticaja COVID-19 na institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Srbiji

Kao posledica napora usmerenih ka tome da se bez odlaganja osigura odgovor na prijavljene slučajeve COVID-19 javili su se izazovi u oblasti pružanja socijalne zaštite, zdravstvene i pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ograničenje slobode kretanja tokom vanrednog stanja i strah od širenja virusa su u pojedinim slučajevima onemogućavali pristup podršci žrtvama nasilja. 

Kompanija PwC je dala uvid u probleme institucija i primere najbolje prakse u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja za vreme lokdauna u Srbiji i uputila Vladi Republike Srbije preporuke u pogledu mera oporavka.

Detaljnije 

Institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Srbiji

 

Ocena uticaja COVID-19 na institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Srbiji

Akcioni plan za zeleni grad za potrebe grada Zenice u Bosni i Hercegovini


Grad Zenica, u kojem se nalazi veliki pogon za proizvodnju čelika, nastojao je da se izbori sa velikim izazovom: kako uravnotežiti ekonomsku korist od železare i ekološke rizike sa kojima se grad suočava. Opštinske vlasti su želele da pristupe sistematično procesu rešavanja pitanja upravljanja kvalitetom vazduha, korišćenja "zelenih" prevoznih sredstava, upravljanja vodama i otpadom.

Kompanija PwC je pomogla u izradi Akcionog plana za zeleni grad, koji je gradska uprava odobrila u decembru 2019. godine

Detaljnije Akcioni plan za zeleni grad

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

ESG lider za jugoistočnu Evropu, PwC Serbia

Pratite nas: