Strategija i transformacija banaka

Promene se dešavaju sve brže i brže. Ići u korak sa njima zahteva značajnu investiciju u kvalitet, inovacije i ljude. Od digitalizacije do organizacionog restruktuiranja, obim i složenost današnjih programa transformacije zahtevaju kulturu zasnovanu na projektima, lidere i sisteme upravljanja zasnovane na visokim performansama. Takođe zahtevaju specijalistička znanja i veštine, kao i prave procese, tehnike i alate.

To je ono što mi nudimo. PwC tim za Strategiju i transformaciju banaka ima jedinstveni skup ekspertize, iskustva, podataka i posvećenosti neophodnih za podršku sprovođenju strategije i transformacije. Ovo potvrđuje činjenica da naš tim sprovodi najveću benčmarking studiju bankarskog sektora u Jugoističnoj Evropi koja meri ukupne poslovne performanse banaka u odnosu na njihove ključne konkurente.

Radeći sa nama dobićete:

 • Tim koji će se posvetiti upoznavanju vašeg celokupnog poslovanja i razumevanju izazova sa kojima se suočavate - želimo da vam budemo savetnik od poverenja

 • Lokalne kao i globalne najbolje prakse, u kombinaciji sa značajnom bankarskom ekspertizom

 • Otvorena i transparentna saradnja za postizanje brzih rezultata, na kontrolisan i efikasan način

 • Agilan pristup radu i širok skup sposobnosti za rešavanje svih izazova koji su pred vama

 • Razvijena globalna mreža i resursi koji pružaju značajnu dubinu i širinu iskustva

Neke od usluga koje nudi PwC tim za Strategiju i transformaciju banaka:

Strategic assessments of acquisition targets and integration support

 

Strateška procena ciljeva akvizicije i podrška integraciji:

 • Strateški (komercijalni) due dilligence koji uključuje identifikovanje potencijalnog dodatnog prihoda i sinergija, procenu troškova, pristup i planiranje integracije, IT procene i pristup migraciji

 • Podrška tokom procesa integracije (dizajn nove organizacione strukture, usmeravanje i usaglašavanje proizvoda i procesa, određivanje optimalne broja zaposlenih spojene banke, Project Management Office (PMO) aktivnosti, definisanje strategije  i akcionih planova za ostvarivanje poslovnih planova...)


branch and process transformation

Transformacija mreže filijala i procesa:

 • Definisanje / optimizacija modela prodaje i pružanja usluga u okviru mreže filijala

 • Unapređenje i optimizacija procesa (uključujući automatizaciju)

 • Poboljšanje efikasnosti prodaje npr. kroz Sales Force Effectiveness (SFE) programe

 • Edukacija zaposlenih i migracija klijenata na digitalne kanale

 • Transformacija izgleda filijala i uloga i odgovornosti u okviru filijala (Paperless branch, cashless branch, agile branch modeli..)


Strategija rasta:

 • Definisanje strategije akvizicije za Retail i SME klijente

 • Segmentacija klijenata i definisanje ponude ka segmentima (eng. value proposition)

 • Razvoj novih proizvoda, grupisanje proizvoda...

Growth strategy

Digitalna transformacija:

 • Dizajn programa digitalne transformacije i plana implementacije

 • Dizajn pojedinačnih digitalnih inicijativa, npr. E2E procesi digitalnog kreditiranja za postojeće i nove klijente banke, dizajn nove mbanking aplikacije, migracija klijenata na digitalne kanale, itd.

 • Redefinisanje modela saradnje sa vendorima, itd. 

 • Digital benchmarking study

Digital transformation

Advanced analytics

Napredna analitika:

 • Identifikacija i prioritizacija načina korišćenja naprednih analitičkih mogućnosti za ubrzanje rasta i unapređenje modela prihoda

 • Dizajn specifičnih data modela (npr. eng. „next best offer“)

 • Priprema tržišnih strategija i kontinuirano poboljšanje ponude na osnovu uvida u podatke (eng. insights)


Back office transformation

Transformacija pozadinskih administrativnih poslova (eng. Back office):

 • Unapređenje pozadinskih procesa: standardizacija, automatizacija, optimizacija

 • Unapređenje performansi

 • Robotizovana automatizacija procesa (eng. RPA – Robotic Process Automatization) 

 • Paperless model

Pratite nas:

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

 
 

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Branko Popović

Branko Popović

Partner, Strategija i transformacija, Jugoistočna Evropa, PwC Serbia

Hide