Tax Alerts

PwC Srbija

Eksperti iz PwC redovno prate promene u zakonodavstvu Republike Srbije i informišu klijente i druge zainteresovane strane putem biltena Tax Alert.

Ako želite da budete informisani o promenama u pravnom sistemu Srbije, možete se prijaviti da bi ste periodično dobijali PwC Tax and Legal Alert bilten ili ga možete preuzeti direktno sa našeg sajta.

Budite obavešteni o promenama na vreme i o potencijalnom uticaju koje te promene mogu imati na vaš biznis.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Hide