Kodeks ponašanja kompanije PwC

Život u skladu sa našim korporativnim ciljevima i vrednostima

Ono što radimo je važno

Naš Kodeks ponašanja (Kodeks) utvrđuje šta se od nas očekuje. On ističe naše osnovne principe—integritet, objektivnost, profesionalnu kompetenciju i dužnu pažnju, poverljivost i profesionalno ponašanje. Pokazuje kako principe treba da pretvorimo u dela i drži nas odgovornim da uvek dajemo sve od sebe.

Pogledajte film da biste saznali više.

Playback of this video is not currently available

1:31

PwC’s Code of Conduct

Istražite naš Kodeks ponašanja kompanije PwC

Kontakt

PwC

Beograd, Omladinskih brigada 88a, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: