Mobilnost zaposlenih

Politike u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo – kreiranje, sprovođenje i održavanje politika u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, uključujući savetovanje o pitanjima zarada i naknada zarada stranih državljana i primenu politika oporezivanja zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo, na primer izjednačavanje poreza odnosno zaštita od prekomernog oporezivanja. Nadalje, uzimajući u obzir način upravljanja zaposlenima u inostranstvu i obezbeđivanja doslednosti primene pomenutih politika na globalnom nivou, naša poslovna praksa sledi globalne trendove, povezujući kancelarije i klijente putem savremenih tehnologija.

Usluge stranim državljanima – pribavljanje boravišne / radne dozvole za strane državljanje i članove njihovih porodica; odlazak u policiju, komunikacija sa organima nadležnim za socijalno osiguranje, carinu i drugim organima; komunikacija sa stanodavcem; obavljanje svih administrativnih formalnosti.

Usluge savetovanja u oblasti poreza na dohodak građana – sveobuhvatne usluge stranim državljanima zaposlenim kod domaćeg poslodavca kao i srpskim državljanima koje na rad u inostranstvo upućuje domaći poslodavac u cilju optimizacije njihovog poreskog položaja.

Usluge usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o porezu na dohodak građana – obračun, priprema i podnošenje poreskih prijava.

 

Planovi podele akcija zaposlenima – pomoć u analizi, kreiranju, sprovođenju i kontinuiranom ažuriranju planova podele akcija domaćim i stranim zaposlenim licima. Pomenuto obuhvata: analizu poreskih konsekvenci na porez na dobit preduzeća odnosno porez na dohodak građana, analizu međunarodnih poreskih konsekvenci, kao i koordinaciju aktivnosti sa našim finansijskim stručnjacima radi obezbeđivanja pravilnog računovodstvenog obuhvatanja troškova podele akcija zaposlenima.

Upravljanje troškovima zaposlenih – sveobuhvatan pregled paketa zarada i naknada zarada zaposlenih radi obezbeđivanja pravilnog oporezivanja i socijalne zaštite zaposlenih, kao i pomoć u unapređenju plana upravljanja troškovima zaposlenih.

 

Pratite nas: