Revizija informacionih sistema

Rizik je jedna od životnih činjenica. Pripremite se za sve što vas čeka. Razvijajte se. Ostvarite konkurentsku prednost.

Usled negativnih ekonomskih trendova, nestabilnih prilika u svetu i pojave disruptivnih tehnologija, kompanije su izložene riziku više nego ikada ranije. Mnoge su se brzo prilagodile novom razvoju događaja i uspostavile procedure i sisteme kontrola putem kojih upravljaju rizicima.

Ipak, potrebno je da odbori i uprava društva imaju holistički pristup riziku i da umesto reaktivnog usvoje proaktivan pristup u rešavanju problema. Rizik bi trebalo da bude strateški faktor u procesu ostvarivanja rezultata poslovanja i ključni element u procesu stvaranja vrednosti. U tom smislu, kompanija PwC može da vam pomogne.

Promena shvatanja pojma „Rizik poslovanja preduzeća“

"Revizija informacionih sistema obezbeđuje čvrst okvir za primenu sredstava defanzivne taktike, kao i za izgradnju vrednosti putem uvođenja ofanzivnih mera"

Greg Pitzer, rukovodilac Sektora za reviziju informacionih tehnologija za region centralne i istočne Evrope

Kontakt

Mircea Bozga

Mircea Bozga

Risk Assurance Partner, PwC Romania

Pratite nas: