O vlasniku prezentacije

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Ova prezentacija je napravljena od strane:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Adresa: Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Srbija
Matični broj: 17147862
PIB: 100148170
Tel: +381 11 3302 100
Fax: +381 11 3302 101

i

PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o.
Adresa: Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd, Srbija
Matični broj: 20051167
PIB: 103914680
Tel: +381 11 3302 100
Fax: +381 11 3302 101

Kontakt

PwC Srbija Kancelarija
Tel: (+381) 11 3302 100
E-mail

Pratite nas: