Energetika, komunalne usluge i rudarstvo

Pristup energetskim izvorima kao što su nafta, prirodni gas i ugalj, kao i pristup električnoj energiji, predstavljaju ključni faktor privrednog rasta i razvoja svake zemlje. Potreba da se osigura snabdevanje energijom u borbi protiv klimatskih promena utiče na energetsku sliku sveta.

Kompanija PwC se više od sto godina bavi pružanjem profesionalnih usluga klijentima. Naša stručnost i bogato iskustvo u oblasti energetike, komunalnih usluga i rudarstva predstavljaju tradiciju kompanije PwC i vrednosti kojoj nema premca u svetu. Zadovoljstvo nam je što više od 70% rudarskih preduzeća u svetu koristi naše usluge.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Milivoje Nešović

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: