Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Javne službe

 

Državne institucije i javne ustanove na svim nivoima (međunarodnom, nacionalnom ili lokalnom) funkcionišu u okruženju koje karakterišu povećana ekonomska migracija, demografske promene, smanjenje prirodnih resursa, sve veća zabrinutost za bezbednost, kao i sve zahtevnije biračko telo.

Zemlje u tranziciji kao što je Srbija suočavaju se sa dodatnim izazovima. Naša radna grupa nadležna za usluge preduzećima u javnom sektoru usmerena je na pružanje usluga pomoći državnim institucijama i javnim ustanovama u prevazilaženju izazova. U našem radu koristimo znanja i iskustva domaćih i stranih stručnjaka kako bismo za potrebe klijenata obezbedili najbolja moguća rešenja.

Zaposleni u PwC veruju da postoje brojni načini na koje državne institucije i javne ustanove mogu da unaprede efikasnost i uspešnost evaluacije, implementacije i praćenja politike obezbeđivanja usluga prilagođenih potrebama savremenog korisnika. Istovremeno, državne institucije i javne ustanove su dužne da teže opreznijem pružanju usluga, kao i tome da se prema javnosti odnose sa više odgovornosti i da obezbede transparentnost i održivost poslovanja.

 

Upravljanje javnim finansijama

 • Usluge revizije finansijskih izveštaja i usluge srodne reviziji, savetovanje u oblasti računovodstva, kao i u oblasti Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora (IPSAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS)
 • Pronalaženje investitora
 • Savetovanje u pogledu izvora finansiranja
 • Budžetski programi
 • Upravljanje, praćenje i procenjivanje rezultata poslovanja
 • Savetovanje u pogledu vladinih fondova i državne pomoći
 • Savetovanje u pogledu upravljanja sredstvima

View more

Upravljanje promenama i proces reformi

 • Unapređenje efikasnosti upravljanja, kao i efikasnosti upravljanja finansijama i ljudskim resursima
 • Uspostavljanje sistema „stimulacije i nagrade“, kao i naknada u skladu sa ostvarenim rezultatima rada
 • Strateško upravljanje
 • Balance Scorecard – Pregled stanja u preduzeću čiji se rezultati koriste kao merilo odnosno kriterijum za ocjenjivanje poslovanja.
 • Inovativna rešenja u pružanju javnih usluga
 • Benchmarking – Utvrđivanje “najbolje prakse” na osnovu definisanih standarda, normi ili referentnih vrednosti

View more

Podrška poreskoj upravi

 • Procena rizika od prevare/pronevere i kvalifikovanje prevara
 • Istraživanje korupcije i prevara
 • Sprečavanje utaje poreza
 • Elektronsko oporezivanje
 • Ponovna izrada nacrta ukupne PDV/poreske regulative

View more

Modernizacija javne uprave

 • Javno privatno partnerstvo (PPP)
 • Informacione tehnologije (IT)
 • Elektronska uprava (eUprava)
 • Poslovni pristup orijentisan ka klijentu
 • Sve usluge objedinjene na jednom mestu (One stop shop centri)
 • Javne nabavke
 •  

   

  View more

  Kontakt

  Emmanuel Koenig

  Emmanuel Koenig

  Rukovodeći partner za Srbiju, PwC Serbia

  Albena Markova

  Albena Markova

  Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

  Biljana Bogovac

  Biljana Bogovac

  Partner, Sektor za reviziju, Usluge revizije javnog sektora, PwC Serbia

  Tel: +381 11 3302 100

  Marijana Trifunović-Stefanović

  Marijana Trifunović-Stefanović

  Direktor, Javni sektor, PwC Serbia

  Pratite nas: