Mreža rešenja u oblasti međunarodne migracije radnika

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da obezbedite usaglašenost internih politika o upućivanju zaposlenih na privremeni na rad u inostranstvo sa potrebama vašeg poslovanja
 • Želite efikasnu realizaciju projekata upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo i uspešno korišćenje tehnologija
 • Želite oprezan pristup poreskoj efikasnosti pri strukturiranju programa upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo
 • Želite da upravljate rizikom usklađenosti poslovanja u zemljama u koje upućujete zaposlene na privremeni rad
 • Želite da izvršite pravilan odabir kadrova koji će biti upućeni na privremeni rad u inostranstvo, osigurate adekvatnost rezultata njihovog rada u odnosu na ciljeve poslovanja i obezbedite odgovarajuću naknadu za njihovo angažovanje

Kako možemo da vam pomognemo:

PwC nudi čitav spektar usluga u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, čime pomaže kompanijama da iskoriste prednosti slobode kretanja radnika tj. mobilnosti radne snage i istovremeno upravljaju rizicima.

Naši timovi, usko specijalizovani u oblasti upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo i međusobno povezani na regionalnom i međunarodnom nivou, klijentima pružaju sveobuhvatne usluge savetovanja, a građanima koji se zapošljavaju kod inostranog poslodavca ili ih na rad u inostranstvo upućuje srpski poslodavac pomažu u rešavanju konkretnih problema sa kojima se suočavaju.

Naša pomoć uključuje i pomoć u izradi i sprovođenju politika u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i nadležnim institucijama za socijalno i zdravstveno osiguranje, kao i usluge savetovanja poslodavca o eventualnim konkretnim problemima.

U jednom broju zemalja pružamo usluge pribavljanja radnih i boravišnih dozvola stranim državljanima, kao i usluge obračuna zarada zaposlenih. Drugim rečima, pružamo čitav spektar usluga koje su povezane sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo kako bi naši klijenti i njihovi timovi mogli da se posvete svojim osnovnim delatnostima.

Naše usluge

 • Politike u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo – kreiranje, sprovođenje i održavanje politika u oblasti upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, uključujući savetovanje o pitanjima zarada i naknada zarada stranih državljana i primenu politika oporezivanja zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo, primera radi izjednačavanje poreza odnosno zaštita od prekomernog oporezivanja. Nadalje, imajući način upravljanja zaposlenima u inostranstvu i obezbeđivanja doslednosti primene pomenutih politika na globalnom nivou, naša poslovna praksa sledi globalne trendove, povezujući kancelarije i klijente putem savremenih tehnologija.
 • Usluge stranim državljanima – pribavljanje boravišne i radne dozvole za strane državljane.
 • Usluge savetovanja u oblasti poreza na dohodak građana – sveobuhvatne usluge stranim državljanima zaposlenim kod domaćeg poslodavca i građanima koje na rad u inostranstvo upućuje domaći poslodavac u cilju optimizacije njihovog poreskog položaja.
 • Usluge usaglašavanja poslovanja sa zakonom o porezu na dohodak građana – Obračun, priprema i podnošenje poreskih prijava.
 • Planovi podele akcija zaposlenima – pomoć u analizi, kreiranju, sprovođenju i kontinuiranom ažuriranju planova podele akcija domaćim i stranim zaposlenim licima. Pomenuto obuhvata: analizu poreskih konsekvenci na porez na dobit preduzeća odnosno porez na dohodak građana, analizu međunarodnih poreskih konsekvenci, kao i koordinaciju aktivnosti sa našim finansijskim stručnjacima radi obezbeđivanja pravilnog računovodstvenog obuhvatanja troškova podele akcija zaposlenima.
 • Upravljanje troškovima zaposlenih – sveobuhvatan pregled paketa zarada i naknada zarada zaposlenih radi obezbeđivanja pravilnog oporezivanja i socijalne zaštite zaposlenih, kao i pomoć u unapređenju plana upravljanja troškovima zaposlenih.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: