Usluge usaglašavanja poslovanja sa propisima u domenu poreza na dobit preduzeća

Tokom prethodnih godina, čitav korporativni svet bio je svedok učestalih promena propisa u domenu poreza na dobit pravnih lica, potrebe za usaglašavanjima sa fiskalnim sistemima, kao i učestalih promena savremenog poslovnog okruženja koje utiču na postojeće modele poslovanja. Za privredna društva izuzetno je važno da se uhvate u koštac sa izazovima zakonske regulative u domenu poreza na dobit pravnih lica radi optimizacije svog poreskog položaja, u smislu minimizacije rizika i iskorišćavanja uočenih mogućnosti.

Uspostavljanjem efikasne i uspešne strategije za usaglašavanje poslovanja sa propisima u oblasti poreza na dobit pravnih lica, privredna društva postižu i čuvaju visok stepen troškovne i vremenske efikasnosti pri ispunjavanju regulatornih zahteva kao i ciljeva korporativnog upravljanja.

Naše Usluge usaglašavanja poslovanja sa propisima u domenu poreza na dobit pravnih lica kreirane su sa ciljem da odgovore na potrebe organizacija različitih veličina i složenosti tako što obezbeđuju rešenja na osnovu kojih organizacije mogu da izvrše optimizaciju sveukupnog poslovanja.

Naše usluge usaglašavanja poslovanja sa propisima u oblasti poreza na dobit pravnih lica obuhvataju:

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: