Usluge u oblasti tržišta kapitala i računovodstvenog savetovanja

Tržišta kapitala

Od inicijalne javne ponude akcija kao izvora finansiranja, izdavanja obveznica do izveštavanja u skladu sa zakonskom regulativom, naš tim stručnjaka za  tržište kapitala može da vam pomogne da sagledate nove načine pristupa kapitalu, odnosno da svoje ulaganje usmerite tamo gde je najvažnije.

Naši nezavisni stručnjaci pružiće vam objektivne, nepristrasne smernice kako biste mogli da donosite poslovne odluke koje će dovesti do razvoja vašeg poslovanja. 

Naši stručnjaci za tržište kapitala nalaze se i posluju u svim delovima sveta. Bez obzira na to kojem tržištu kapitala pristupate, mi možemo da vam pomognemo da ostvarite svoj cilj. Članovi naše globalne mreže stručnjaka pružiće vam podršku bez obzira na to da li se opredeljujete za postojeće, nove ili alternativne izvore finansiranja. Oni rade zajedno kako biste vi mogli brže da izađete na tržište.

Capital Markets

Klijentima pružamo podršku pri: 

 • Definisanju strukture finansiranja,

 • Strateškom planiranju,

 • Rešavanju složenih pitanja u oblasti računovodstva i izveštavanja.

Naše usluge uključuju: 

 • Odabir prave berze,

 • IPO analizu spremnosti,

 • Pripremu kompanije za izlazak na berzu,

 • Pripremu kompanije za nastavak poslovanja na javnom tržištu,

 • Izdavanje obveznica. 


Savetovanje u oblasti računovodstva

PwC obezbeđuje pomoć i podršku pouzdanih savetnika, stručnjaka u oblasti računovodstva i finansijskog izveštavanja.

Ukoliko se suočavate sa teškoćama pri zaključivanju ugovora,  pripremi konsolidovanih finansijskih izveštaja, transakcijama na tržištu novca i tržištu kapitala, odnosno ako vašoj kompaniji preti stečaj, mi možemo da vam pomognemo da prevaziđete teškoće i sačuvate vrednost svog poslovanja.

 Mi možemo da vam pomognemo u prevazilaženju teškoća koje se odnose na: 

 • Priznavanje prihoda,

 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za potrebe konsolidacije/Izradu računovodstvene evidencije za zajednički poduhvat,

 • Nefinansijsko izveštavanje,

 • Izveštavanje u skladu sa novim MSFI, 

 • Računovodstvena pitanja specifična za spajanja/pripajanja i razdvajanja društava,

 • Ostale usluge savetovanja u oblasti računovodstva.

Accounting advisory

Budućnost funkcije finansija

Finance of the future

Kao strateški partneri finansijskih direktora pružamo podršku u vidu kompletnih rješenja za izazove sa kojima se funkcija finansija suočavaja u uslovima digitalne transformacije. Posebnu pažnju usmeravamo na tri najveća izazova prema mišljenju finansijskih direktora, i to:

 • Praćenje učinaka kompanije,

 • Procese u radu,

 • Upravljanje zaposlenima.

Oblasti u kojima možemo da vam pomognemo:

 • Dijagnostika i unapređenje internih poslovnih procesa i procedura,
 • Unapređenje i skraćenje procesa izveštavanja na kraju meseca,
 • Uvođenje ključnih pokazatelja uspešnosti poslovanja (Balanced Scorecard),
 • Unapređenje procesa izveštavanja za potrebe rukovodstva,
 • Unapređenje metode obračuna troškova prema karakteristikama proizvoda/usluga,
 • Analiza kontnog okvira i njegova optimizacija i standardizacija,
 • Uspostavljanje i unapređenje procesa planiranja i budžetiranja,
 • Optimizacija i automatizacija aktivnosti funkcije finansija unutar organizacije,
 • Upućivanje naših zaposlenih na rad na određeno vreme u drugu organizaciju,
 • Obuke u oblasti računovodstva, strategije, planiranja i kontrolinga,
 • Poslovna inteligencija i dashboard izveštaji,
 • Poslovna analitika i forecasting (prognoziranje). 

Pozovite nas

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

+381 11 3302 100

E-mail

Ivana Stanković

Direktor, Kapitalna tržišta i računovodstveno savetovanje, PwC Serbia

E-mail

Pratite nas: