Sektor maloprodaje i robe široke potrošnje

 

Tržište maloprodaje i robe široke potrošnje prolazi kroz burne promene. Izazovi sa kojima se kompanije u sektoru maloprodaje i robe široke potrošnje susreću u savremenom poslovanju su brojni i posledica su velikog broja faktora koji su uslovili tešku situaciju na tržištu. Pomenute kompanije imaju ograničene mogućnosti u pogledu održavanja ili povećavanja profitnih marži u uslovima deflacije, zasićenosti tržišta, sporog rasta populacije, kao i sve zahtevnijih ali sve manje lojalnih kupaca.

Većina segmenata unutar sektora maloprodaje zabeležila je značajan pad u prihodima od prodaje. Kupci se uzdržavaju od kupovine ili se, pak, opredeljuju za jeftinije proizvode. Trgovci sve češće pribegavaju snižavanju cena.

PwC pomaže klijentima u sektoru maloprodaje i robe široke potrošnje u identifikovanju bitnih događaja koji utiču na tržište maloprodaje i robe široke potrošnje i donošenju ispravnih odluka u cilju uspešnog opstanka na tržištu.

 

Pitanja i izazovi sa kojima se susreću kompanije u sektoru maloprodaje i robe široke potrošnje

 • Kako da sa holističkog aspekta pristupimo rešavanju problema održivosti životne sredine tako da njime budu obuhvaćeni koncept zelenog lanca snabdevanja, proizvodi i procesi, upotreba obnovljivih izvora energije kao i smanjenje emisije ugljen dioksida odnosno trgovina kvotama za emisiju ugljen-dioksida?
 • Kako da povećamo ili kontrolišemo rentabilnost troškova reklame, odmerimo rezultate poslovanja i povećamo efikasnost u pretraživanju podataka?
 • Šta je prava strategija kada je reč o promeni potrošačkog obrasca ponašanja i kako da pomenutom strategijom obuhvatimo pojmove kao što su wellness, „prijatna“ kupovina, održivost i proizvodi koji odražavaju životni stil kupca?
 • Kako da zaštitimo intelektualnu svojinu, otkrijemo neprijavljene prihode po osnovu licenci, uhvatimo se u koštac sa prevarom/proneverom i izbegnemo krađu podataka o potrošačima?
 • Koji vid strukturnih promena treba izvršiti da bismo podstakli inovativnost, smanjili vreme do izlaska proizvoda na tržište i sa više fleksibilnosti reagovali na zahteve kupaca?
 • Do kojih prilika, rizika i alternativnih rešenja dovode promene u zakonskoj regulativi u sektoru maloprodaje i robe široke potrošnje (npr. sporazumi o slobodnoj trgovini unutar sektora)?
 • Koje su to strukture odnosno procesi koji će nam omogućiti da pozicioniramo nabavku, proizvodnju i distribuciju na način koji će nam omogućiti da postanemo uspešan igrač na svetskom tržištu?

Kako PwC može da vam pomogne?

 

Kao preduzeće broj jedan u svetu u oblasti pružanja profesionalnih usluga, posedujemo bogato iskustvo u ovoj oblasti te pružamo usluge prilagođene potrebama trgovaca na malo i proizvođača robe široke potrošnje. Obezbeđujemo pristup know-how znanju i najboljoj praksi na regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Pomažemo klijentima da:

 • Realizuju koncept Triple Bottom Line, odnosno ostvare uspešne rezultate na finansijskom, ekološkom i društvenom planu i to unutar čitavog lanca vrednosti.
 • Primene najnovija tehnološka dostignuća za potrebe povećanja produktivnosti i proširenja modela poslovanja i kanala distribucije.
 • Saznaju na koji način mogu da smanje troškove uspostavljanjem službe zajedničkih poslova odnosno angažovanjem eksternih saradnika. Optimizujemo proizvodne i administrativne procese, finansijsko izveštavanje i upravljanje obrtnim kapitalom kao odgovor na troškovni pritisak.
 • Kreiraju efikasne i pouzdane procedure i lance nabavke za potrebe dugoročne profitabilnosti.
 • Izrade model naknada zaposlenima i plan razvoja talentovanih kadrova za potrebe njihovog zapošljavanja odnosno zadržavanja u preduzeću.
 • Uspostave okvir upravljanja rizicima, obezbede usklađenost sa zakonskom regulativom i povećaju transparentnost (npr. nefinansijskog izveštavanja).
 • Izvrše optimizaciju prodaje vanposlovnih sredstava.
 • Pronađu u bilo kom delu sveta odgovarajuće preduzeće za potrebe akvizicije – da bi proširili poslovanje na tržišta maloprodaje i robe široke potrošnje u razvoju i obezbedili strateške izvore nabavke.

 

Naš portfolio usluga obuhvata:

 • Računovodstvo, izveštavanje i revizija finansijskih izveštaja
 • Transakcije, finansiranje, restrukturiranje i pomoć u prevazilaženju specifičnih situacija
 • Poreske usluge
 • Upravljanje održivim poslovanjem
 • Sistemi, procesi i organizacija

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka za Srbiju i Crnu Goru, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: