PwC rečnik najčešće korišćenih reči, izraza i fraza

PwC Serbia vas zadovoljstvom obaveštava da je iz štampe izašlo drugo revidirano i dopunjeno izdanje Rečnika najčešće korišćenih reči, izraza i fraza u oblasti računovodstva, revizije, finansija i privrede.

Rečnik se sastoji od mnoštva prevodilačkih sveza (parova) engleskog i srpskog jezika. Namenjen je širokom krugu korisnika, studentima, diplomcima, prevodiocima, kao i svima koji rade u pomenutim oblastima, a kojima je u opisu posla čitanje, prevođenje i izrada dokumenata na engleskom jeziku. Priređen oslanjajući se na leksikografsku građu Prevodilačke službe PwC u Beogradu prikupljanu tokom perioda od deset godina. Reč je prvenstveno o englesko-srpskoj datoteci od oko 5000 reči izraza i fraza nastaloj na osnovu sistemski beleženih engleskih pojmova i fraza koji zahtevaju pravilno razumevanje, kao i brojnih izraza i fraza sa kojima su zaposleni u Prevodilačkoj službi bili upoznati na osnovu ličnog iskustva u prevođenju finansijskih izveštaja, revizorske dokumentacije i drugih stručnih tekstova.

Ovim rečnikom PwC želi da olakša svima kojima engleski jezik nije maternji jezik korišćenje računovodstvene literature i efikasnu primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Osim pomenutog, cilj društva PwC je da pomogle svima koji se bave sastavljanjem i prikazivanjem finansijskih izveštaja da prevaziđu teškoće u razumevanju i prevođenju računovodstvenih termina na srpski jezik, da doprinese usaglašavanju složene računovodstvene terminologije kojom se služe prevodioci i svi oni koji se bave prevođenjem finansijske dokumentacije, a sve u cilju unapređenja korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja društava u Srbiji.

Kontakt

PwC

Beograd, Omladinskih brigada 88a, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: