Nagrađivanje

Evaluacija poslova i izrada nivoa radnih mesta

Evaluacija poslova i izrada nivoa radnih mesta je proces izrade hijerarhije radnih mesta pomoću međusobnog poređenja poslova, a u skladu sa njihovom relativnom vrednošću za organizaciju, odnosno utvrđivanjem težine/važnosti za svako radno mesto. Cilj evaluacije radnih mesta je diferencijacija pozicija u skladu sa njihovim doprinosom kompanijskim rezultatima.

Koristi od evaluacije poslova i izrada nivoa radnih mesta, jesu:

 • Izrada sistematizacije poslova i platnih razreda kojom se uvodi transparentna organizaciona struktura kako za menadžment tako i za zaposlene,
 • Kreiranje zahteva posla koji predstavljaju osnov za regrutovanje, definisanje kompetencija i daljeg profesionalnog razvoja,
 • Zaposleni stiču uvid u mogućnosti za napredovanja na poslu,
 • Objektivan pristup prilikom odlučivanja o unapređenju zaposlenih. 

 

Dizajn osnovnih zarada

Predstavlja proces uspostavljanja nivoa osnovnih zarada zasnovanih na evaluaciji poslova i ekvivalentnim nivoima zarada na tržištu.

Prikupljamo podatke o trenutnoj visini zarada vaših zaposlenih po radnim mestima, vršimo poređenje zarada u kompaniji sa zaradama na tržištu i predlažemo raspon zarada unutar platnog razreda za svako radno mesto.

Osim toga, vršimo obračun efekata eventualnih promena u strukturi zarada zaposlenih tj. uticaj promena na postojeći budžet kompanije, radi vašeg razumevanja i lakšeg donošenja odluka koje s tiču promene strukture zarada zaposlenih.

 

Dizajn varijabilnih zarada

Varijabilni deo zarade, poznat kao zarada na osnovu učinka,  koristi se kao priznanje tj. nagrada zaposlenom za doprinos u obavljanju posla koji je veći nego što predviđaju uobičajeni zahtevi radnog mesta, čime zaposleni povećava produktivnost i kvalitet rada te time doprinosi poslovnom uspehu kompanije.

Uključivanjem varijabilnog dela zarade u sistem nagrađivanja jasno se pokazuje veza između:

 • Rezultata poslovanja kompanije,
 • Rezultata rada zaposlenog (ostvarivanja postavljenih ciljeva zaposlenog),
 • Platnog razreda
 • Celokupne strategije kompanije

 

Izrada plana dugoročnih podsticaja (stimulacija zaposlenih)

Cilj uspostavljanja dugoročnih podsticajnih mera je:

 • Usaglašavanje interesa akcionara i izvršnih direktora;
 • Podsticanje i nagrađivanje rukovodilaca. Ovo vodi do ostvarivanja visoko prioritetnih ciljeva, povećanja vrednosti za akcionare i podstiče profitabilnost i rast kompanije;
 • Privlačenje, zadržavanje i motivisanje perspektivnih izvršnih direktora;
 • Podsticanje timskog rada sa ciljem ostvarivanja dugoročnog održivog rasta;
 • Povećanje konkurentnosti ukupnog paketa naknada.

 

Dizajn sistema beneficija zaposlenih

Nenovčane stimulacije i beneficije zaposlenih - Na osnovu detaljne analize postojećeg paketa podsticaja i beneficija zaposlenih i njegove tržišne vrednosti i uzimajući u obzir poslovne ciljeve i organizacionu kulturu, kreiramo sistem kojim se postiže ravnoteža između različitih novčanih i nenovčanih elemenata zarade. Našim pristupom obuhvaćene su različite grupe zaposlenih i njihova sfera uticaja, interesovanja kao i uticaj na poslovne rezultate, što rezultira kreiranjem fleksibilne šeme i obezbeđuje visok stepen posvećenosti poslu od strane zaposlenih.

 

Merenje efikasnosti benefita kod zaposlenih- platforma „Harmoni“

Platforma „Harmoni“ služi za merenje preferencija zaposlenih u realnom vremenu. Aplikacija meri na koji način zaposleni donose odluke na individualnom nivou, njihove preferencije, percepciju njihovih vrednosti, kao i verovatnoću izbora. Putem ove aplikacije mogu se sa visokom preciznošću predvideti preferencije zaposlenog te se na osnovu dobijenog uvida mogu preduzeti mere za poboljšanje rezultata njegovog rada, uz istovremeno smanjenje troškova organizacije.

Aplikacijom „Harmoni“ se utvrđuje i precizno meri stepen u kom se beneficije zaposlenih, stimulacije i ostale mogućnosti razlikuju od očekivanih i pomaže prilikom usaglašavanja i optimizacije ponude pomenutih elemenata sa očekivanjima zaposlenih, radi postizanja željenih rezultata.

 

Pratite nas: