Planiranje i strukturiranje poreza na dobit pravnih lica

 

Trend koji se karakteriše kao internacionalizacija strateškog poslovanja preduzeća zahteva razvijeno i strukturirano poresko planiranje usmereno na optimizaciju poreskog opterećenja u međunarodnom poslovanju. Međunarodno poslovno okruženje nudi brojne mogućnosti za prekogranično proširivanje poslovnih aktivnosti i njihovo strukturiranje koje će obezbediti optimizaciju poreskog položaja preduzeća i grupe.

Naš stručni tim za poreska pitanja ima bogato iskustvo u kreiranju optimalne i poboljšanju postojeće poreske strukture preduzeća, kao i u rešavanju pratećih pitanja optimizacije strukture poreza za preduzeća i oporezivanje u međunarodnim transakcijama.

Naše usluge planiranja i strukturiranja poreza na dobit pravnih lica obuhvataju:

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: