Strategija i transformacija kompanija

Rast i razvoj, kao i promene predstavljaju realnost koju nijedno preduzeće ne sme da ispusti iz vida. Postojanje strategije koja doprinosi održivom rastu kompanija i inovacijama, uz istovremeno smanjenje troškova i iskorišćenje potencijala talentovanih kadrova činilac je jednako bitan koliko i brza, kreativna reakcija na prilike u okruženju koje se ubrzano menja.

Naš tim izdvaja vreme da se upozna sa poslovnim aktivnostima svojih klijenata i problemima sa kojima se oni suočavaju, a zatim primenjuje znanje stečeno na domaćem i međunarodnom tržištu kako bi klijentima pomogao da preispitaju svoje ustaljene poslovne postupke i opredele se za strategiju koja najviše odgovara njihovim potrebama. Naše iskustvo iz različitih industrija i sa različitih tržišta nam omogućava da primenjujemo najbolje prakse i unapređujemo poslovanje naših klijenata.

 

Neke od usluga koje nudi PwC tim za Strategiju i transformaciju kompanija:

Identifying the company’s strategy and creating enhancements

Definisanje i unapređenje strategije kompanije:

 • Definisanje celokupne strategije kompanije i dugoročnih planova

 • Upravljanje brendom i strategija marketinga

 • Strategija prodaje/nabavke

 • Istraživanje tržišta

 • Analiza sa aspekta komercijalnog poslovanja (eng. Commercial Due Dilligence)

 • Dizajn strategije digitalne transformacije i plana implementacije


Organisational enhancement

Unapređenje organizacije:

 • Unapređenje odnosno definisanje ciljnog modela poslovanja

 • Organizaciono restrukturiranje

 • Definisanje ključnih aktivnosti i odgovornosti zaposlenih

 • Integracija kompanija nakon spajanja i upravljanje promenama

 • Benčmarking analiza

 • Optimizacija broja zaposlenih


Improving operational efficiency

Unapređenje operacija:

 • Upravljanje kategorijama (proizvoda)

 • Kanali prodaje, segmenti i proizvodni miks

 • Optimizacija obrtnih sredstava

 • Smanjenje troškova

 • Upravljanje lancem snabdevanja

 • Analiza i povećanje profitabilnosti

 • Unapređenje poslovanja prodavnica

 • Podrška pri evaluaciji i izboru dobavljača/distributera 

 • Izbor proizvodne lokacije


Finance - strategy and transformation

 

Finansije:

 • Projektovanje i optimizacija procesa budžetiranja

 • Optimizacija poslova kontrolinga

 • Optimizacija procesa obračuna troškova

 • Optimizacija cash flow-a

Pratite nas:

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

 
 

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Branko Popović

Branko Popović

Partner, Strategija i transformacija, Jugoistočna Evropa, PwC Serbia

Hide