Nafta i prirodni gas kao energenti

Tokom protekle godine, cena nafte i prirodnog gasa značajno je oscilirala. Uprkos cenovnim ciklusima, energetska preduzeća znaju da pažnju treba da usredsrede na srednjoročnu odnosno dugoročnu situaciju u oblasti energetike, posebno kada je reč o ostvarivanju rasta i razvoja preduzeća i donošenju razumnih odluka. Ulaganje u istraživanje i razvoj, kao i u kadrove i tehnologije je od vitalnog značaja za održavanje dugoročne konkurentske prednosti. Osim u pomenuta ulaganja, preduzeća treba da usredsrede pažnju i na kontrolu troškova, poboljšanje kontrola i upravljanje rizicima.
Javne diskusije na temu održivog razvoja i geopolitičke situacije u svetu ukazuju na to da treba raditi na poboljšanju energetske efikasnosti. U tom smislu, radi se i na promovisanju alternativnih izvora energije kao što su male hidroelektrane u Srbiji. Uz solarnu energiju, energiju vetra i biomasu, pomenuti izvori energije predstavljaju mogućnost za rast i razvoj preduzeća.

Izazovi u oblasti nafte i prirodnog gasa - kako PwC može da vam pomogne

Rešavanje pitanja održivosti

 • Naš stručni tim u Odeljenju za pitanja iznalaženja održivih poslovnih rešenja pomaže energetskim kompanijama da usklade kodeks korporativnog upravljanja i politike preduzeća, operativne sisteme i procedure, izveštaje o rezultatima poslovanja i mehanizme izveštavanja radi zadovoljenja potreba i očekivanja interesnih strana.
 • Naši eksperti za pitanja održivog poslovanja i oporezivanja imaju značajnu ulogu u savetovanju kompanija o strukturiranju transakcija na način da se postignu poreske prednosti, o izgradnji globalne poreske strukture koja će povezati transformisano preduzeće, kao i o rizicima po životnu okolinu i reputaciju preduzeća koji se ne mogu izbeći prilikom transakcija spajanja, pripajanja ili preuzimanja preduzeća, a sve to pre nego što kompanije donesu konačnu odluku.

Poslovanje u skladu sa zakonskom regulativnom i zahtevima izveštavanja

 • Svih 60.000 revizora zaposlenih u kompanijama PwC u svetu koriste jedinstvenu metodologiju za obavljanje revizije koja je u svim svojim aspektima saglasna Međunarodnim standardima revizije i važećoj lokalnoj regulativi.
 • PwC pomaže klijentima da sagledaju potrebu za informacijama o korporativnom upravljanju, upravljanju rizicima i praćenju usklađenosti poslovanja sa zakonom, u cilju zadovoljenja kako i informacionih potreba interesnih strana tako i praćenja svih aspekata poslovanja.
 • Mi idemo u korak sa promenama i trendovima u oblasti računovodstvenih pitanja specifičnih za naftnu industriju kao što su npr. pitanja računovodstvenog obračunavanja rezervi nafte i prirodnog gasa, obezvređenja, poslovnih promena, priznavanja prihoda, nematerijalnih ulaganja, privremeno napuštenih bušotina i mnoga druga pitanja, te smo u prilici da za potrebe naših klijenata obezbedimo najbolje moguće smernice.

Poboljšanje rezultata poslovanja i operativne uspešnosti

 • Pružajući pomoć klijentima da ostvare bolje rezultate poslovanja kroz unapređenje efektivnosti i efikasnosti ključnih poslovnih procesa mi im pomažemo i da ostvare konkurentsku prednost.
 • Zahvaljujući znanju i veštinama u oblasti računovodstva, organizacionih nauka i primene tehnologija, klijentima pomažemo da unaprede funkciju finansija, te samim tim i transakcione procese i procese izveštavanja, kao i da ojačaju svoj kapacitet za podršku rukovodstvu pri donošenju odluka i sprovođenju strategije društva.
 • PwC poseduje bogato iskustvo u oblasti smanjenja troškova, pronalaženja dobavljača i analize Službe zajedničkih poslova, određivanja uspešnosti informacionih tehnologija i upravljanja u kriznim uslovima, te može da pomogne preduzećima da ostvare najbolje moguće rezultate u pomenutim oblastima.

Poslovne promene unutar sektora i konsolidacija

 • PwC može na brojne načine da pomogne preduzećima da ostvare rast i razvoj neophodan da bi se zadovoljila sve veća potražnja za energentima. Bez obzira na to da li preduzeće razmatra izvršenje poslovne promene, zaključivanje ugovora o zajedničkom ulaganju, potpisivanje sporazuma o podeli proizvodnje, ili pak, ekspanziju organske proizvodnje, naši stručnjaci u oblasti energetske efikasnosti imaju iskustvo i duboko razumevanje posebnosti ove privredne grane, čime obezbeđuju kvalitet usluge i uspeh vašeg preduzeća.

Upravljanje finansijskim rizicima

 • PwC pomaže klijentima koji dolaze iz sektora energetike, komunalnih usluga i rudarstva da kreiraju okvir za disciplinovan pristup upravljanju rizicima koji će omogućiti realizaciju postavljenih ciljeva u domenu rezultata poslovanja, smanjenja rizika, rešavanja neizvesnosti i postizanja željenog finansijskog uspeha.

Upravljanje geopolitičkim rizicima

 • Pristup globalnoj mreži eksperata preduzeća PwC za naše klijente predstavlja konkurentsku prednost budući da PwC eksperti pružaju klijentima usluge upravljanja geopolitičkim rizicima i usluge procene političkog rizika.

Zapošljavanje kvalifikovane radne snage i njihovo zadržavanje na poslu

 • Usluge koje se odnose na međunarodno angažovanja zaposlenih
 • Planiranje programa nagrađivanja
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje promenama i uspešnost programa

Obezbeđivanje snabdevanja

 • Preduzeća za istraživanje i proizvodnju nafte i prirodnog gasa suočavaju se sa jedinstvenim problemima, te imaju potrebu za specijalističkim uslugama kako bi uspešno poslovala. PwC pomaže ovim preduzećima u pronalaženju najboljih rešenja za obezbeđivanje snabdevanja energentima i energijom.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Milivoje Nešović

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: