Rudarstvo

Rast rudarskih preduzeća u 2010. godini je bio umeren dok su predviđanja za 2011. godinu prilično dobra, budući da potražnja za osnovnim i plemenitim metalima u svetu i dalje raste. Očekuje se da će sa rastom potražnje ovih proizvoda rasti i njihova cena. Osim pomenutog, dolazi do preusmeravanja pažnje na manje tradicionalne lokacije rudnika.

Uprkos pomenutim znatno boljim okolnostima, rudarska preduzeća se i dalje suočavaju sa velikim izazovima u oblasti održivog razvoja. Rast potražnje, posebno u zemljama u razvoju, doveo je do toga da su poboljšanje rezultata poslovanja i ostvarivanje ušteda postali ključni izazovi u sektoru rudarstva. Pojava tzv. „nacionalizma resursa“ takođe predstavlja veliki problem za rudarska preduzeća u svetu. Pomenuta preduzeća se suočavaju sa situacijom u kojoj su politika i poslovanje sve više međusobno isprepletani, što se direktno odražava na njihove neto rezultate poslovanja. Za direktore preduzeća, pitanje oporezivanja postalo je jedno od glavnih pitanja. Osim pomenutog, rudarska preduzeća se takođe bore sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, posebno na tržištima u razvoju.

Obim transakcija u 2010. godini je drastično povećan tako da se u 2011. očekuje zaključivanje velikog broja ugovora na tržištu rudarstva. Brojne kompanije poseduju značajna gotovinska sredstva, te traže pristup novim rezervama ruda ili, pak, teže ekspanziji na nova tržišta.

Povećanje bezbednosti procesa i smanjenje negativnih uticaja po životnu sredinu biće trajan zadatak sektora za rudarstvo. Minerali sa niskom emisijom ugljenika dobijaće sve veći značaj u narednim godinama.

PwC pruža čitav spektar usluga preduzećima u sektoru rudarstva čime im pomaže da se uhvate u koštac sa brojnim izazovima i pripreme za bolju budućnost.

Izazovi u oblasti rudarstva: Kako PwC može da vam pomogne

Finansiranje i upravljanje kapitalnim investicionim projektima

  • Našu međunarodnu radnu grupu nadležnu za pitanja u oblasti rudarstva čine stručnjaci za procenu vrednosti kapitala, strateško planiranje, unapređenje rezultata poslovanja, finansijsko upravljanje, poslovne promene i oporezivanje. Ova radna grupa ima bogato iskustvo u pružanju pomoći rudarskim kompanijama u rešavanju složenih problema

Transakcije rudarskih kompanija i konsolidacija sektora

  • Kada smo angažovani za potrebe kupaca, klijentima pomažemo u identifikovanju potencijalnih ciljnih preduzeća, proceni vrednosti sredstava, poboljšanju procedura pri spajanju, pripajanju i preuzimanju preduzeća, kao i u definisanju prioritetnih aktivnosti posle zaključenja transakcije.
  • Kada smo angažovani za potrebe prodavaca, klijentima pomažemo u identifikovanju sredstava za otuđenje, kao i u formiranju nove kompanije od dela postojeće kompanije, oceni kvaliteta zarade, utvrđivanju posledica poslovne promene, koordinaciji i strukturiranju sobe sa podacima, te klijente savetujemo prilikom sastavljanja i zaključivanja kupoprodajnih ugovora.
  • Za potrebe potencijalnih ciljnih preduzeća, u mogućnosti smo da klijentima pomognemo u izradi analize poslovanja čiji će rezultati omogućiti uvid u stratešku, poslovnu i finansijsku vulnerabilnost klijenta i identifikovanje tzv. "belih vitezova" (prihvatljivih potencijalnih sticalaca koji će izvršiti prijateljsko preuzimanja preduzeća). Osim pomenutog, za potrebe preduzeća koja su izložena potencijalnom neprijateljskom preuzimanju možemo da definišemo korake koje je potrebno preduzeti.

Poboljšanje rezultata poslovanja i operativne uspešnosti

  • PwC ima bogato znanje u oblasti smanjenja troškova, pronalaženja dobavljača i analize Službe zajedničkih poslova, određivanja uspešnosti informacionih tehnologija, kao i oblasti upravljanja kriznim situacijama, te klijentima može da pomogne da poboljšaju rezultate poslovanja i operativnu uspešnost. Svojim iskustvom, tabelarno prikazanim podacima i alatom „Global Best Practices™ tool“ koji se koristi za procenu vlastite pozicioniranosti na tržištu u mogućnosti smo da pomognemo preduzećima da ostvare najbolje moguće rezultate u pomenutim oblastima.

Upravljanje rizicima

  • Rizik se odnosi na neizvesnost u pogledu očekivanih rezultata poslovanja kao što je npr. rizik od potencijalnog uticaja nekog događaja koji može da poboljša ili, pak, umanji sposobnost organizacije da ostvari zacrtane poslovne ciljeve. Osim pomenutog, na rizik se može gledati kao na opasnost (od nepovoljnih poslovnih rezultata) ili kao na priliku (koja nije u dovoljnoj meri iskorišćena).

Rešavanje pitanja održivosti

  • Naš stručni tim u Odeljenju za pitanja iznalaženja održivih poslovnih rešenja pomaže preduzećima u sektoru rudarstva da usklade kodeks korporativnog upravljanja i nefinansijskog upravljanja, operativne sisteme i procedure, izveštaje o rezultatima poslovanja i mehanizme izveštavanja radi zadovoljenja potreba i očekivanja interesnih strana.

Zapošljavanje kvalifikovane radne snage

  • Naš multidisciplinarni pristup uslugama omogućava nam da klijente savetujemo o svim aspektima upravljanja kadrovima.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Milivoje Nešović

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: