Konkurs „ESG Lideri“

Konkurs za lidere u oblasti održivog poslovanja

O konkursu

Kompanija PwC Srbija objavljuje konkurs „ESG Lideri“ s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja organizacija i pojedinaca koji se ističu u oblasti ESG. To obuhvata razvoj strateških vizija za održivi razvoj, primenu inovativnih i ekološki prihvatljivih rešenja ili kreiranje obrazovnih programa koji doprinose društvenoj i ekonomskoj zelenoj transformaciji.

Nagrada uključuje posebnu kategoriju „Lider u održivom razvoju“ namenjenu pojedincima koji podstiču, prate i podržavaju odgovorne poslovne prakse.

Zvanična ceremonija dodele nagrada planirana je za proleće 2024. godine.

O konkursu - esg lideri

Ko može da učestvuje?

U kategorijama „Strategija“, „Inovacije“ i „Obrazovni program“ mogu da učestvuju organizacije koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

U kategoriji „Inovacije“ mogu da učestvuju i startapi (start-up preduzeća).

U kategoriji „Lider u održivom razvoju“ mogu da učestvuju samo fizička lica koja su direktno povezana sa ESG aktivnostima organizacija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Zašto učestvovati na konkursu?

Učestvovanjem u „ESG Lideri“ konkursu organizacije i pojedinci imaju jedinstvenu priliku da pokažu široj javnosti, uključujući klijente, poslovne partnere i investitore, da su njihove poslovne prakse usmerene na postizanje dugoročne održivosti.

Dobijanje „ESG Lideri“ nagrade značiće da ste korak bliže ostvarivanju vizije postizanja održivih rezultata koji doprinose zaštiti životne sredine i unapređenju društva. Osim toga, vaši napori biće javno priznati i nagrađeni, dodatno potvrđujući vašu posvećenost ESG principima.

 

Objavljivanje pobednika

Pobednici „ESG Lideri“ konkursa biće objavljeni kako na zvaničnoj stranici Organizatora (PwC Srbija), tako i putem društvenih mreža i drugih medijskih kanala. 

Na taj način, imaćete priliku da predstavite svoju strategiju, inovacije, programe ili druge aktivnosti vezane za ESG, i dodatno ih popularizujete pred širom publikom.

Kategorije nagrada

Nagrada „ESG Lideri“ dodeljuje se u četiri osnovne kategorije - „Strategija“, „Obrazovni program“, „Inovacije“ i „Lider u održivom razvoju“.
Kategorija „Strategija" je podeljena na tri sekcije (E - Zaštita životne sredine, S - Održive socijalne politike, i G - Odgovorno upravljanje).

Više informacija o svakoj kategoriji biće dostupno naknadno.

Ostala pitanja

Gde mogu da pročitam pravila konkursa

Pravila konkursa možete pročitati na linku Pravila konkursa „ESG Lideri“ .

Gde mogu da pročitam o prijavnim formularima?

Informacije o prijavnim formularima će uskoro biti dostupne na ovoj stranici.
Svaki dokument će moći da se preuzme i odštampa.

 

Koje strategije, inovacije i obrazovne programe će razmatrati žiri?

ESG strategije:

  • Strategije vezane za životnu sredinu (klimatske promene, smanjenje industrijskog zagađenja, očuvanje vodnih resursa, očuvanje biodiverziteta, prelazak na cirkularnu ekonomiju);
  • Strategija koja se odnosi na održive socijalne politike (briga o zaposlenima direktno ili indirektno vezana za organizaciju, zatim posvećenost zainteresovanim stranama);
  • Strategija koja se odnosi na odgovorno upravljanje (odgovorno upravljanje i interna obuka)

Na konkursu se mogu predstaviti strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili se pripremaju za realizaciju u 2024. ili 2025. godini.

Kada se radi o inovativnim ESG rešenjima koja su usmerena ka održivom razvoju i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, biće ocenjeni proizvodi, usluge, tehnologije i procesi koji su već predstavljeni i/ili uvedeni ili su spremni za lansiranje na globalno, evropsko ili srpsko tržište u periodu 2024.-2025. godine.

Takođe, žiri će razmatrati edukativne kampanje, programe ili inicijative koje za cilj imaju podizanje svesti u oblasti ESG-a, a sprovedene su u poslednje dve godine ili pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Mogu li se prijaviti u više kategorija?

Sve kompanije i organizacije registrovane u Republici Srbiji mogu se prijaviti za „ESG Lideri“ istovremeno u sve tri kategorije: Strategija, Inovacije i Obrazovni program.

Udruženja, fondacije i organizacije od javnog interesa, čiji je cilj rad ​​na održivom razvoju, mogu konkurisati za priznanje „ESG Lideri” samo u kategoriji „Obrazovni program”.

Pojedinci se mogu prijaviti samo u kategoriji „Lider u održivom razvoju“.

Šta znači pojam „inovativni pristup“?

„Inovativni pristup“ podrazumeva razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa, koji su već u upotrebi, ili sa mogućnošću primene u relevantnoj poslovnoj delatnosti, usmereni na usklađenosti sa novim zahtevima ili rešavanje potreba tržišta.

Da li se naplaćuje naknada za učešće na Konkursu?

Ne, učešće na Konkursu je besplatno i otvoreno za sva zainteresovana lica, koja pre isteka roka pravilno popune obrazac za učešće na sajtu https://www.pwc.rs/.

Kada je rok za prijavu?

Konkurs je otvoren od 25. marta do 22. aprila 2024. godine. Prijave dostavljene nakon 22. aprila 2024. godine neće biti razmatrane.

Kako će se ocenjivati prijave?

Prijave će biti predate na ocenu žiriju, sastavljenom od nezavisnih stručnjaka iz oblasti ESG, predstavnika finansijskih institucija, predstavnika iz oblasti nauke, edukacije i biznisa. Informacije o članovima žirija biće dostupne na sajtu Konkursa.

Kako ću moći javno da koristim nagrade Konkursa?

Pobednici Konkursa imaju pravo da koriste (u promotivne svrhe) nagrade „ESG Lider u kategoriji strategije”, „ESG Lider u kategoriji inovacija”, „ESG Lider u kategoriji obrazovanja”, „Lider u održivom razvoju” tokom 24 meseca od objavljivanja rezultata Konkursa.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?

Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj ceremoniji, koja će se održati u maju 2024. godine.

Politika privatnosti „ESG Lideri 2024“

Politika privatnosti ESG Lideri nagradnog konkursa može se naći ovde.

Ova Politika privatnosti odnosi se na obradu ličnih podataka, dostavljenih od strane lica koja popunjavaju formulare za učešće na konkursu pod nazivom „ESG Lideri“

 

Contact us

Teodora Pasulj

Teodora Pasulj

Menadžerka za ESG usluge, PwC Serbia

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: