Konkurs „ESG Lideri“

Konkurs za lidere u oblasti održivog poslovanja

O konkursu

Kompanija PwC Srbija objavljuje konkurs „ESG Lideri“ s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja organizacija i pojedinaca koji se ističu u oblasti ESG. To obuhvata razvoj strateških vizija za održivi razvoj, primenu inovativnih i ekološki prihvatljivih rešenja ili kreiranje obrazovnih programa koji doprinose društvenoj i ekonomskoj zelenoj transformaciji.

Nagrada uključuje posebnu kategoriju „Lider u održivom razvoju“ namenjenu pojedincima koji podstiču, prate i podržavaju odgovorne poslovne prakse.

Zvanična ceremonija dodele nagrada će biti održana 22. maja 2024. godine, na Međunarodni dan biodiverziteta.

O konkursu - esg lideri

Ko može da učestvuje?

U kategorijama „Strategija“, „Inovacije“ i „Obrazovni program“ mogu da učestvuju organizacije koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

U kategoriji „Inovacije“ mogu da učestvuju i startapi (start-up preduzeća).

U kategoriji „Lider u održivom razvoju“ mogu da učestvuju samo fizička lica koja su direktno povezana sa ESG aktivnostima organizacija koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Zašto učestvovati na konkursu?

Učestvovanjem u „ESG Lideri“ konkursu organizacije i pojedinci imaju jedinstvenu priliku da pokažu široj javnosti, uključujući klijente, poslovne partnere i investitore, da su njihove poslovne prakse usmerene na postizanje dugoročne održivosti.

Dobijanje „ESG Lideri“ nagrade značiće da ste korak bliže ostvarivanju vizije postizanja održivih rezultata koji doprinose zaštiti životne sredine i unapređenju društva. Osim toga, vaši napori biće javno priznati i nagrađeni, dodatno potvrđujući vašu posvećenost ESG principima.

 

Objavljivanje pobednika

Pobednici „ESG Lideri“ konkursa biće objavljeni kako na zvaničnoj stranici Organizatora (PwC Srbija), tako i putem društvenih mreža i drugih medijskih kanala. 

Na taj način, imaćete priliku da predstavite svoju strategiju, inovacije, programe ili druge aktivnosti vezane za ESG, i dodatno ih popularizujete pred širom publikom.

Kategorije nagrada

Nagrada „ESG Lideri“ dodeljuje se u četiri osnovne kategorije - „Strategija“, „Obrazovni program“, „Inovacije“ i „Lider u održivom razvoju“.
Kategorija „Strategija" je podeljena na tri sekcije (E - Zaštita životne sredine, S - Održive socijalne politike, i G - Odgovorno upravljanje).


Više informacija o svakoj kategoriji i pripadajućim potkategorijama možete pronaći u nastavku.

 

Kategorija „Strategija: E - Zaštita životne sredine“

Akcije vezane za klimatske promene

U ovoj potkategoriji razmatraće se strategije, projekti i postignuća usmerena ka sprečavanju i ublažavanju značajnih negativnih uticaja u vezi sa klimatskim promenama i globalnim zagrevanjem, uključujući i planove prilagođavanja klimatskim promenama.

U okviru konkursa, mogu se predstaviti strategije implementirane u organizacijama tokom poslednje dve godine, kao i  strategije pripremljene za implementaciju tokom 2024. ili 2025. godine.

Pitanja za prijavni formular

Tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji

U ovoj potkategoriji razmatraće se strategije, projekti i postignuća usmerena ka sprečavanju značajnih negativnih uticaja proizašlih iz korišćenja primarnih sirovina, uključujući i planove organizacije da promeni svoj poslovni model u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

U okviru konkursa, mogu se predstaviti strategije implementirane u organizacijama tokom poslednje dve godine, kao i strategije pripremljene za implementaciju tokom 2024. ili 2025. godine.

Pitanja za prijavni formular

Smanjenje industrijskog zagađenja

U ovoj potkategoriji, žiri će ocenjivati strategije, projekte i dostignuća, u cilju sprečavanja značajnih negativnih uticaja u pogledu zagađenja vazduha, voda i zemljišta, uključujući i planove organizacije da promeni svoj poslovni model u skladu sa potrebom da se industrijsko zagađenje značajno smanji ili svede na nulu.

Na Konkursu mogu da budu predstavljene strategije, koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine ili koje su pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular

Očuvanje biodiverziteta

U ovoj potkategoriji žiri će ocenjivati strategije, projekte i postignuća usmerena na sprečavanje značajnih negativnih uticaja na biološku raznolikost i ekosisteme, uključujući i planove organizacije da promeni svoj poslovni model u skladu sa ESG standardima.

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije, koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine ili koje su pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular možete videti ovde

Za elektronsko popunjavanje formulara pokrenite upitnik.

Pitanja za prijavni formular

Očuvanje vodnih resursa

U ovoj potkategoriji razmatraće se strategije, projekti i postignuća usmereni na sprečavanje značajnih negativnih uticaja na vodne resurse, rezultati tih akcija, kao i smanjenje potrošnje vode.

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular

Kategorija „Strategija: S - Održive socijalne politike” i „Strategija: G - Odgovorno upravljanje”

Briga o zaposlenima

U ovoj potkategoriji žiri će ocenjivati strategije, projekte i postignuća usmerena na sprečavanje značajnih negativnih uticaja na radnu snagu jedne organizacije, kao i na zaposlene u njenom lancu vrednosti, direktno ili indirektno povezane sa njenim poslovnim partnerima, proizvodima ili uslugama.

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili pripremljene za primenu u 2024. Ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular

Uključivanje zainteresovanih strana

U ovoj potkategoriji žiri će ovenjivati strategije, projekte i postignuća usmerena ka sprečavanju i ublažavanju značajnih negativnih uticaja na lokalnu zajednicu, kao i na korisnike usluga i proizvoda organizacije i ostalih zainteresovanih strana. To uključuje mere koje organizacija preduzima kako bi obezbedila prava lokalnih zajednica, svojih korisnika i zainteresovanih strana (stakeholders). 

Na konkursu mogu da budu predstavljene strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular

Odgovorno upravljanje

U ovoj potkategoriji  žiri će razmotriti strategije, projekte i postignuća usmerena ka ostvarivanju i podržavanju odgovornog i otvorenog korporativnog upravljanja i poslovnog ponašanja, uključujući i planove obuke za zaposlene o odgovornom korporativnom upravljanju.

Na Konkursu mogu da budu predstavljene strategije, koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine ili koje su pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Pitanja za prijavni formular možete videti ovde

Za elektronsko popunjavanje formulara pokrenite upitnik.

Pitanja za prijavni formular

Ostale kategorije

Inovacije

U ovoj kategoriji žiri će razmatrati inovativna rešenja usmerena ka održivom razvoju i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu. Članovi žirija će ocenjivati proizvode, usluge, tehnologije i procese koji su već predstavljeni i/ili uvedeni, ili su spremni da budu lansirani na svetskom, evropskom ili srpskom tržištu u periodu od 2024. do 2025. godine.

Pitanja za prijavni formular

Obrazovni program

Nagrada u ovoj kategoriji može biti dodeljena organizaciji koja sprovodi edukativnu kampanju, program ili inicijativu sa ciljem povećanja informisanosti o ESG principima.

Konkurs obuhvata programe sprovedene u poslednje dve godine ili programe pripremljene za realizaciju tokom 2024. ili 2025. godine.

Pokrenite upitnik

Lider u održivom razvoju

Specijalna nagrada „Lider u održivom razvoju“ dodeljuje se osobi koja je ostvarila najimpresivniju promenu u oblasti održivog razvoja u organizaciji u kojoj radi; ili je predložila i/ili sprovela inovativno rešenje u oblasti zelene transformacije.

Specijalna nagrada se dodeljuje kao priznanje za individualne zasluge u podršci održivom razvoju. U ovoj kategoriji, priznanje je rezervisano samo za fizička lica.

Pitanja za prijavni formular

Ostala pitanja

Gde mogu da pročitam pravila konkursa

Pravila konkursa možete pročitati na linku Pravila konkursa „ESG Lideri“ .

Gde mogu da pročitam o prijavnim formularima?

Informacije o prijavnim formularima možete pogledati ovde.
Svaki dokument može da se preuzme i odštampa.

 

Koje strategije, inovacije i obrazovne programe će razmatrati žiri?

ESG strategije:

  • Strategije vezane za životnu sredinu (klimatske promene, smanjenje industrijskog zagađenja, očuvanje vodnih resursa, očuvanje biodiverziteta, prelazak na cirkularnu ekonomiju);
  • Strategija koja se odnosi na održive socijalne politike (briga o zaposlenima direktno ili indirektno vezana za organizaciju, zatim posvećenost zainteresovanim stranama);
  • Strategija koja se odnosi na odgovorno upravljanje (odgovorno upravljanje i interna obuka)

Na konkursu se mogu predstaviti strategije koje su implementirane u organizacijama u poslednje dve godine, ili se pripremaju za realizaciju u 2024. ili 2025. godini.

Kada se radi o inovativnim ESG rešenjima koja su usmerena ka održivom razvoju i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, biće ocenjeni proizvodi, usluge, tehnologije i procesi koji su već predstavljeni i/ili uvedeni ili su spremni za lansiranje na globalno, evropsko ili srpsko tržište u periodu 2024.-2025. godine.

Takođe, žiri će razmatrati edukativne kampanje, programe ili inicijative koje za cilj imaju podizanje svesti u oblasti ESG-a, a sprovedene su u poslednje dve godine ili pripremljene za primenu u 2024. ili 2025. godini.

Mogu li se prijaviti u više kategorija?

Sve kompanije i organizacije registrovane u Republici Srbiji mogu se prijaviti na Konkurs „ESG Lideri“ istovremeno u sve tri kategorije: Strategija, Inovacije i Obrazovni program.

Udruženja, fondacije i organizacije od javnog interesa, čiji je cilj rad ​​na održivom razvoju, mogu konkurisati za priznanje „ESG Lideri” samo u kategoriji „Obrazovni program”.

Pojedinci se mogu prijaviti samo u kategoriji „Lider u održivom razvoju“.

Šta znači pojam „inovativni pristup“?

„Inovativni pristup“ podrazumeva razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija ili procesa, koji su već u upotrebi, ili sa mogućnošću primene u relevantnoj poslovnoj delatnosti, usmereni na usklađenosti sa novim zahtevima ili rešavanje potreba tržišta.

Da li se naplaćuje naknada za učešće na Konkursu?

Ne, učešće na Konkursu je besplatno i otvoreno za sva zainteresovana lica, koja pre isteka roka pravilno popune obrazac za učešće na sajtu https://www.pwc.rs/sr/esg-lideri.

Kada je rok za prijavu?

Konkurs je otvoren od 25. marta do 26. aprila 2024. godine. Prijave dostavljene nakon 26. aprila 2024. godine neće biti razmatrane.

Kako će se ocenjivati prijave?

Prijave će biti predate na ocenu žiriju, sastavljenom od nezavisnih stručnjaka iz oblasti ESG, predstavnika finansijskih institucija, predstavnika iz oblasti nauke, edukacije i biznisa. Informacije o članovima žirija biće dostupne na sajtu Konkursa.

Kako ću moći javno da koristim nagrade Konkursa?

Pobednici Konkursa imaju pravo da koriste (u promotivne svrhe) nagrade „ESG Lider u kategoriji strategije”, „ESG Lider u kategoriji inovacija”, „ESG Lider u kategoriji obrazovanja”, „Lider u održivom razvoju” tokom 24 meseca od objavljivanja rezultata Konkursa.

Kada će biti objavljeni rezultati konkursa?

Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj ceremoniji, koja će se održati 22. maja 2024. godine na Međunarodni dan biodiverziteta.

Politika privatnosti „ESG Lideri 2024“

Politika privatnosti ESG Lideri nagradnog konkursa može se naći ovde.

Ova Politika privatnosti odnosi se na obradu ličnih podataka, dostavljenih od strane lica koja popunjavaju formulare za učešće na konkursu pod nazivom „ESG Lideri“

 

Pitanja iz formulara za prijavu

Žiri

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka kompanije PwC Srbija i Crna Gora
 

Maja Kremić

Maja Kremić

Nacionalna direktorka Novak Đoković Fondacije

Zoja Kukić Đorđević

Zoja Kukić Đorđević

Poslovna konsultantkinja u oblasti inovacija, digitalne transformacije i startap zajednice

Aleksandra Miladinovic

Aleksandra Miladinović

Regionalna koordinatorka EBRD-a za Zapadni Balkan

Mirjana Drenovak Ivanovic

Dr Mirjana Drenovak Ivanović

Redovna profesorka na Pravnom fakultetu, katedra za javno pravo, katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

Aleksandar Janjuševć

Aleksandar Janjušević

Viši savetnik u Ministarstvu finansija, Šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem

NJ.E. Giles Norman

Nj.E. Džajlz Norman

Ambasador Kanade u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji

Pobednici konkursa „ESG Lideri“

Završna ceremonija i dodela nagrada „ESG Lideri“ održana je u sredu, 22. maja 2024. godine na Međunarodni dan biodiverziteta koji se obeležava širom sveta. Tokom događaja prepoznate su i nagrađene organizacije koje podstiču strateško opredeljenje za održivi razvoj, primenu inovativnih i ekološki prihvatljivih rešenja, kao i kreiranje obrazovnih programa koji doprinose društvenoj i ekonomskoj zelenoj transformaciji.

Na prvom konkursu ove vrste organizovanom u Srbiji, učestvovalo je 40 kompanija iz više od 20 sektora privrede. Podneto je 60 prijava u četiri kategorije, i to: „Strategija“, „Inovacije“, „Obrazovni program“ i „Lider u održivom razvoju“. 

Detaljnije o svim pobednicima na Pobednici konkursa „ESG Lideri“

ESG Lideri

Dodela nagrada - galerija fotografija

ESG Lideri
ESG Lideri
ESG Lideri

Za čitavu galeriju posetite Galerija fotografija - Konkurs „ESG Lideri“

Contact us

Teodora Pasulj

Teodora Pasulj

Menadžerka za ESG usluge, PwC Serbia

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: