Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti PwC Srbija

PwC društva u Srbiji su imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti čija je uloga da obezbedi ispravnu i zakonitu obradu Vaših ličnih podataka.

Sva pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka od strane PwC Srbija se upućuju licu za zaštitu podataka o ličnosti. To uključuje i sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava pojedinaca na pristup ličnim podacima koje PwC Srbija poseduje o licima čiji se podaci obrađuju, pravo na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor obrade.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti za PwC društva u Srbiji je Petar Mijatović.

Možete kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti na sledeću poštansku adresu:

  • PwC Srbija
    Lice za zaštitu podataka o ličnosti
    Omladinskih brigada 88a, 11000 Beograd 

  • ili putem i-mejla: rs_privacy@pwc.com