Usluge pomoći Službi finansija

Upravljanje finansijama preduzeća postavlja brojne izazove pred upravu preduzeća zbog neizvesnosti i promena koje karakterišu savremeno finansijsko tržište. Donošenje finansijskih odluka zahteva sprovođenje temeljne analize i optimizacije troškova plaćanja poreza u cilju maksimizacije profita i ostvarivanja dugoročne rentabilnosti sredstava, poboljšanja likvidnosti preduzeća i smanjenja rizika.

Naš iskusan tim stručnjaka pomoći će vam u rešavanju poreskih, pravnih, finansijskih i računovodstvenih pitanja i problema koji nastaju pri implementaciji optimiziranih finansijskih rešenja za potrebe vašeg preduzeća.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • • Potrebna vam je pomoć u strukturiranju izvora finansiranja pri čemu će se voditi računa o minimiziranju troškova internih i eksternih izvora finansiranja sa aspekta oporezivanja;
  • • Želite da stvorite strukturu inostranog finansiranja koja će biti prihvatljiva sa stanovišta plaćanja poreza, i pomoć pri repatrijaciji profita i upravljanju rizikom od promena kurseva stranih valuta;
  • • Želite da otkrijete i iskoristite mogućnosti za raspodelu sredstava preduzeća na grupu i rešite probleme koji nastaju prilikom osiromašenja kapitala;
  • • Potrebna vam je podrška u uspostavljanju funkcije nadležne za upravljanje gotovinom koja će biti prihvatljiva sa stanovišta plaćanja poreza, kao i podrška u analizi i poboljšanju postojeće finansijske politike preduzeća i procedura upravljanja gotovinom.

Naše usluge:

  • Pomoć u definisanju praktičnih finansijskih rešenja optimiziranih sa stanovišta plaćanja poreza i računovodstveno i pravno savetovanje prilagođeno potrebama preduzeća;
  • Uspostavljanje uspešne i efikasne funkcije finansija u preduzeću kao i adekvatne procedure za potrebe poreskog izveštavanja kojom će preduzeće ispuniti zahteve zakonske regulative;
  • Ocena poreskih rizika povezanih sa inostranim uplatama/isplatama kao i sa finansiranjem transakcija unutar grupe;
  • Obuka za zaposlene koji se bave pitanjima finansija nakon koje će zaposleni biti u mogućnosti da vrše analizu finansijske politike preduzeća sa aspekta plaćanja poreza i identifikuju i ublaže eventualne rizike.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: