Finansijske usluge

PwC Odeljenje za pružanje usluga finansijskim institucijama pruža bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama širok spektar usluga revizije i poslovno-savetodavnih usluga. Budući da su domaće finansijske institucije i projekti sve prisutniji na međunarodnim finansijskim tržištima, finansijski izveštaji pripremljeni u skladu sa međunarodno priznatim računovodstvenim standardima su sve značajniji segment paketa izveštaja. Osim toga, usluga revizije pružena od strane kompanije PwC kao rezultat primene međunarodno priznatih računovodstvenih standarda doprinosi kredibilitetu izveštaja.

Naš tim za pružanje usluga revizije čine domaći i strani kadrovi koji poseduju adekvatna stručna znanja i kvalifikacije potrebne za razumevanje domaće zakonske regulative i zahteva međunarodnih institucija. U poslednjih 10 godina stekli smo značajno iskustvo u pružanju usluga finansijskim institucijama. Naša grupa specijalizovana za usluge finansijskim institucijama u Srbiji i u Crnoj Gori trenutno broji 25 iskusnih stručnjaka angažovanih sa punim radnim vremenom na pružanju usluga revizije i usluga savetovanja finansijskim institucijama u Republici Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama jugoistočne Evrope.

Naše kancelarije u regionu Balkana posluju na jedinstvenom nivou: kao regionalna grupa. Stoga, kao grupa koja pruža usluge u regionu jugoistočne Evrope u svakom trenutku imamo na raspolaganju tim od preko 300 stručnjaka odgovarajućeg znanja i iskustva koji možemo da angažujemo na projektima, i time klijentima obezbedimo dodatnu vrednost kroz poznavanje lokalnih prilika i posedovanje vrhunskih znanja i veština u oblasti poslovnog savetovanja.

PwC kompanija u regionu jugoistočne Evrope je savetnik i revizor jednom broju najvećih kompanija u regionu, uključujući i neke od najvećih banaka. PwC kompanija nastoji da klijentima obezbedi kvalitetne proizvode i usluge, te da adekvatno odgovori na složene probleme u njihovom poslovanju. Naše kontinuirano prisustvo na tržištu u regionu jugoistočne Evrope rezultat je naše vizije i posvećenosti poslovanju.

Kako PwC može da vam pomogne?

PwC pruža finansijskim institucijama sledeće usluge:

  • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa međunarodnom standardima revizije (MSR, Opšteprihvaćeni standardi revizije koji se primenjuju u SAD, itd.)
  • Revizija finansijskih izveštaja u skladu sa zahtevima zakonske regulative RS
  • Pregled sistema internih kontrola
  • Pregled računovodstvenih sistema i računovodstvenih postupaka
  • Obuka za potrebe primene MSFI
  • Usluge računovodstvenog savetovanja
  • Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima standarda Bazel II
  • Usluge interne revizije
  • Usluge savetovanja i usluge usaglašavanja sa zakonom Sarbanes-Oxley S404
  • Strategija i transformacija banaka

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Saša Todorović

Saša Todorović

Direktor, Finansijske usluge, PwC Serbia

Branko Popović

Branko Popović

Partner, Strategija i transformacija, Jugoistočna Evropa, PwC Serbia

Pratite nas: