Zaštita podataka o ličnosti

Naš pristup GAP analizi poslovanja prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR

Zašto PwC?

Multidisciplinarni tim

Zaštita podataka o ličnosti nije samo pravno pitanje. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) i GDPR zahtevaju od rukovaoca i obrađivača da sprovedu određene organizacione i tehničke mere kako bi u potpunosti uskladili svoje poslovanje sa novom regulativom.

PwC svojim klijentima nudi širok spektar stručnjaka za bezbednost i zaštitu podataka o ličnosti. Tim se sastoji od advokata, stručnjaka za upravljanje rizicima i analizu podataka.

 

Iskustvo u sprovođenju GDPR projekata

Imamo iskustvo u vođenju GDPR projekata u različitim industrijama. Naši stručnjaci učestvuju u obuci naših zaposlenih, u razvoju novih rešenja i međusobno sarađuju u okviru PwC Globalne mreže za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Alati

Alati namenjeni za GDPR i analizu podataka

PwC’s GAP Analysis Tool (G.A.T.) je alat namenjen GDPR-u razvijen od strane PwC, a koji je moguće primeniti i na odredbe Zakona, kako bi se testirala spremnost Vaše organizacije se pridržava zahtevima GDPR-a i Zakona.

Naš izveštaj pruža uvid u arhitekturu usaglašenosti kompanije i njenu spremnost da se pridržava principa zaštite podataka u operativnom smislu.

 

Globalna mreža PwC

PwC Globalna mreža za zaštitu podataka o ličnosti

Ponosni smo što smo deo PwC Globalne mreže  za zaštitu podataka o ličnosti. Na ovaj način smo u mogućnosti da steknemo iskustvo, resurse i razmenjujemo znanje u okviru naše globalne mreže.

S obzirom da GDPR i Zakon propisuju jedinstven pristup prema rukovaocima i obrađivačima, imamo mogućnost da iskoristimo prednosti naše globalne mreže.

 

Multidisciplinarni tim

 

Faze projekta

Mobilizacija i obuka tima

Upoznavanje s ključnim pojmovima. Određivanje očekivanja i sinergijskog učinka. Osposobljavanje osoba uključenih u projekat.

Definisanje opsega Zakona i GDPR-a

Prikupljanje relevantne dokumentacije. Identifikovanje odgovornih osoba. Prikupljanje relevantnih informacija vezanih za obradu podataka o ličnosti u relevantnim organizacionim jedinicama.


GAP analiza

„GAP” analiza između sadašnjeg stanja i zahteva Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a. Evaluacija i razvrstavanje utvrđenih razlika prema njihovoj važnosti i stepenu kompleksnosti.

Nacrt mera

Plan za ispunjavanje uslova iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR. Preliminarna procena mera za uklanjanje odabranih nalaza. Finalni izveštaj.

Ključni faktori uspeha projekta

Operativne pretpostavke

  • Kompanija treba da obezbedi:

-radni prostor u kom će se održavati operativni sastanci

-dostavljanje relevantnih podataka i dokumenata vezanih za projekat

-da se svi relevantni učesnici projekta odazovu na planirane sastanke i dostave traženu dokumentaciju unutar roka od maksimalno 3 radna dana (osim specifičnih i neočekivanih situacija)

  • Sva formalna komunikacija vezana za projekat će ići između projekt menadžera kompanije i PwC-a
  • Isporuke projekta se dokumentuju kroz korišćenje MS alata (MS Word, MS Excel i MS PowerPoint) osim ako nije drugačije dogovoreno za pojedine isporuke

 

Ključni faktori uspeha

  • Potpuno razumevanje opsega, svrhe i cilja analize trenutnog stanja usklađenosti sa GDPR i Zakonom,  od strane svih ključnih učesnika
  • Dostupnost resursa i relevantne dokumentacije
  • Otvorenost u komunikaciji vezano za procese i aktivnosti
  • Konstruktivne predloge vezano za moguća područja unapređenja

 

 

Zaključak

Ograničenje

Upravljajte podacima. Prikupljajte samo one podatke koji su nužni i potrebni, koristite ih isključivo za svrhe u koje su prikupljeni i čuvajte ih samo onoliko koliko je potrebno.

Zaštita

Zaštitite podatke. Ograničite pristup samo na ona lica koji imaju pravo korišćenja, vodite računa o podacima kada putujete i koristite službenu opremu ili papire, i razmislite pre slanja mail-ova/podataka.

Poštovanje

Transparentnost. Budite jasni sa kolegama, klijentima i ostalima na koji način prikupljate, čuvate, delite i koristite njihove lične podatke.

 

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka za Srbiju i Crnu Goru, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: