Izveštaj o zaradama

PayWell istraživanje o zaradama i beneficijama predstavlja osnovu prilikom planiranja efektivnog sistema naknada u kompanijama koje žele da privuku, motivišu i zadrže najkvalitetnije zaposlene.

PayWell izveštaj o zaradama prikazuje detaljne statistike zarada za analizirana radna mesta. Dobijeni podaci biće predstavljeni kao:

  • Osnovna bruto I zarada na mesečnom i godišnjem nivou;
  • Garantovana zarada (tj. mesečna plata + fiksni bonusi) na mesečnom i godišnjem nivou;
  • Varijabilni deo zarade (bonusi zasnovani na učinku i prodajne provizije) na mesečnom i godišnjem nivou;
  • Ukupna zarada (mesečna plata x 12 + fiksni bonusi + varijabilni bonusi) na mesečnom i godišnjem nivou;
  • Ukupna naknada (mesečna plata x 12 + fiksni bonusi + varijabilni bonusi + benefiti) na mesečnom i godišnjem nivou;
  • Informacije za svako radno mesto o broju zaposlenih i broju kompanija čiji su podaci obrađeni;
  •  Vrednost beneficija na godišnjem nivou za svako radno mesto;
  • Vrednost automobila (nabavna cena).

Podaci o zaradama biće prikazani kao prosek, medijana, donji i gornji kvartil, 10 i 90 percentil u skladu sa pravilima o poverljivosti. 

Dostupno je pet različitih tipova izveštaja o zaradama:

Izveštaj o zaradama po radnim mestima

Omogućava kompletan pregled o visini zarada i ostalih naknada za svako radno mesto pojedinačno. Izveštaj se kreira za celokupno tržište i za svaki sektor posebno. Filteri za region (Beograd/Vojvodina/ostatak Srbije) i varijacije u opisu posla (+/-) su uključeni u izveštaj. Klikom na Izveštaj o zaradama po radnim mestima - PayWell 2018 možete videti primer izveštaja

Individualni izveštaj o zaradama

Predstavlja interaktivni sektorski izveštaj koji daje komparativni prikaz zarada učesnika u istraživanju sa zaradama iz relevantnog industrijskog sektora. Rezultati istraživanja prezentovani su u nekoliko različitih formata. 

Sumarni izveštaj o zaradama

Omogućava istovremeno poređenje zarada svih pozicija na jednom mestu. Ovaj paket izveštaja sastoji se iz četiri tipa izveštaja koji daju statistički prikaz podataka o osnovnim i ukupnim zaradama na mesečnom i godišnjem nivou. Izveštaji se kreiraju za celokupno tržište i za svaki sektor posebno.

Izveštaj o zaradama po razredima

Omogućava pristup statistikama o zaradama za pozicije grupisane u PayWell razrede. Izveštaj se kreira za celokupno tržište i za svaki sektor posebno. Filteri za region (Beograd, Vojvodina, ostatak Srbije) i varijacije u opisu posla (+/-) su uključeni u izvešta.

Prilagođen izveštaj

Pruža mogućnost odabira grupe srodnih kompanija i generisanja gore navedenih izveštaja za taj uzorak (“Peer group” izveštaj).

Pratite nas: