Podsticaji i stimulacije za ulaganja u Srbiji

Sistem za oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srbiji nudi investitorima brojne poreske podsticaje koji ohrabruju određeno ponašanje investitora i podržavaju pojedine sektore privrede. Najčešći oblik poreskog podsticaja je poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, a tu su i podsticaji za određene sektore privrede i regione. Pažljiv odnos prema raspoloživim poreskim podsticajima i njihovo korišćenje mogu da doprinesu smanjenju efektivne stope poreza na dobit pravnih lica.

Pomoć preduzeća PwC ogleda se u analizi modela poslovanja, toka proizvoda, dokumentacije, kao i u savetovanju klijenata o raspoloživim poreskim podsticajima i načinima za njihovo dobijanje. Osim pomenutog, mi nudimo pomoć i u prikupljanju i izradi tražene dokumentacije.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Potreban vam je savet o tome kako da ispunite uslove Republike Srbije za dobijanje poreskih podsticaja;
  • Potrebna vam je pomoć kako da na najbolji i najefikasniji način iskoristite sve raspoložive poreske podsticaje i stimulanse u sadašnjem i budućim periodima;
  • Želite manju efektivnu poresku stopu;
  • Želite promenu poreske situacije, i to u smislu pretvaranja gubitaka u dobitke;
  • Potrebna vam je pomoć u ostvarivanju značajnih poreskih ušteda predviđenih za velike investitore i sektore koji posluju u nerazvijenim regionima.

Naše usluge:

  • Utvrđivanje poreskih podsticaja i stimulacija koji stoje na raspolaganju preduzeću;
  • Pomoć u razumevanju uslova neophodnih za dobijanje poreskih podsticaja i stimulacija;
  • Savetovanje o tome kako da na najbolji način iskoristite poreske podsticaje, i to sa aspekta njihovog oblika i trenutka kada će biti iskorišćeni;
  • Pregled dokumentacije radi utvrđivanja da li preduzeće zadovoljava uslove za korišćenje poreskih podsticaja;
  • Konsultacije o poreskim konsekvencama i alternativnim rešenjima u slučaju da preduzeće ne ispunjava uslove za korišćenje željenih poreskih podsticaja.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: