Biljana Bogovac je imenovana za novu rukovodeću partnerku za PwC Srbija i PwC Crna Gora

 

Beograd, 26. jun 2023. godine - PwC Srbija i PwC Crna Gora sa zadovoljstvom objavljuju imenovanje Biljane Bogovac za novu rukovodeću partnerku od 1. jula 2023. godine.

Biljana preuzima odgovornost za strateški pravac razvoja poslovanja kompanije PwC u Srbiji i u Crnoj Gori. Njeno bogato znanje i iskustvo koje je sticala na poslovima pružanja usluga revizije finansijskih izveštaja i usluga srodnih reviziji je od neprocenjive vrednosti.

Biljana odlično poznaje i razume potrebe lokalnog tržišta i ume da prepozna poslovne prilike za uvođenje inovacija koje doprinose rastu i razvoju poslovanja. Uvereni smo da će naša organizacija pod upravom Biljane Bogovac nastaviti da ostvaruje izvanredne poslovne rezultate, stvara jaka partnerstva i čuva reputaciju pouzdanog savetnika na lokalnom tržištu.

"Izuzetno sam ponosna i radujem se prilici da vodim kompaniju PwC u Srbiji i Crnoj Gori. U vreme velike neizvesnosti i stalnih promena, kompanija PwC će i dalje biti usmerena ka društvenoj zajednici i cilju da našim klijentima pomognemo u izgradnji poverenja i postizanju održivih rezultata. Verujem u moć timskog rada i zajedničkog napora koji će nas dovesti do novih uspeha i ostvarenja rezultata koji će nas izdvojiti na tržištu. Radujem se prilici da podelim znanje i iskustvo i doprinesem budućem uspehu kompanije PwC u Srbiji, Crnoj Gori i regionu uopšte."

Biljana Bogovac, rukovodeća partnerka za Srbiju i Crnu Goru
Biljana Bogovac

 

Na rukovodećoj poziciji Biljana Bogovac će zameniti Emanuela Keniga koji je sa velikim uspehom rukovodio kompanijom tokom proteklih 15 godina i postavio snažne temelje za buduća postignuća. 

Biljana ima preko 25 godina profesionalnog iskustva, odlično poznaje i razume potrebe lokalnog tržišta i ume da prepozna poslovne prilike za uvođenje inovacija koje doprinose rastu i razvoju poslovanja. Pored toga, kao lider PwC platforme za ESG usluge veoma je aktivna u promovisanju važnosti ekoloških, društvenih i standarda upravljanja za poslovanje kompanije i pomaže organizacijama da preduzmu neophodne korake ka postizanju održivog poslovanja. 

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla je na Tehnološkom univerzitetu u Sidneju, Australija. Članica je Instituta ovlašćenih računovođa Australije i poseduje licencu ovlašćenog revizora u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Kompanija PwC predstavlja jednu od vodećih mreža društava za pružanje profesionalnih usluga u svetu koju čini 328 000 ljudi zaposlenih u 152 zemlje širom sveta. 

PwC u Srbiji i Crnoj Gori, kao deo mreže društava PwC, pomaže pravnim i fizičkim licima u ostvarivanju održivih rezultata, pružanjem usluga visokog kvaliteta u oblasti revizije, poslovnog, poreskog i pravnog savetovanja.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: