Izjava o privatnosti

Uvod

Mi (u daljem tekstu "PwC ili "mi") smo veoma posvećeni zaštiti podataka o ličnosti.  Kada koristimo podatke o ličnosti naše je pravilo da budemo transparentni u vezi sa tim zašto i na koji način obrađujemo podatke o ličnosti.

Ova Izjava o privatnosti opisuje zašto i na koji način prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti i pruža informacije o pravima pojedinaca.

Podatke o ličnosti koji su nam dostavljeni koristimo za svrhe opisane u svakom pojedinačnom odeljku ovog dokumenta ili ukoliko je drugačije navedeno na početku obrade Vaših podataka o ličnosti.

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na živo lice čiji je identitet određen ili odrediv.

PwC obrađuje podatke o ličnosti u brojne svrhe, i zavisno od svrhe obrade, mogu se razlikovati i sredstva prikupljanja, zakonski osnov za obradu, primaoci podataka i period zadržavanja. Detaljnije informacije možete pronaći u odgovarajućim odeljcima.

Bezbednost 

Mi veoma ozbiljno pristupamo pitanju bezbednosti podataka.  Pridržavamo se međunarodno priznatih standarda u oblasti bezbednosti podataka i naš sistem za upravljanje zaštitom poverljivih informacija klijenata je sertifikovan saglasno zahtevima ISO/IEC 27001: 2013.  

Imamo uspostavljen okvir za politike, procedure i obuku u oblasti zaštite, očuvanja poverljivosti i bezbednosti podataka te redovno vršimo proveru adekvatnosti uspostavljanih mera radi očuvanja bezbednosti podataka. 

Rukovalac podataka

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd d.o.o. ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd koja predstavlja ugovornu stranu u postupku pružanja/primanja usluga ili koju ste kontaktirali ili koja vas je kontaktirala biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti odnosno o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podataka o ličnosti, kontaktirajte nas na:

PwC Srbija

Omladinskih brigada 88a

11070 Beograd

Email: rs_privacy@pwc.com   

Telefon: +381 64 820 3869

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

U zavisnosti od svrhe za obradu podataka o ličnosti, pravni osnov za svaku aktivnost obrade može se razlikovati. Iz tog razloga su one naznačene u relevantnim

Kada i na koji način vršimo razmenu podataka o ličnosti i lokacije na kojima se vrši obrada podataka

Razmenu podataka sa drugim licima vršimo samo onda kada nam zakon to dozvoljava.  Prilikom razmene podataka sa drugim licima mi zaključujemo ugovore i koristimo druge mehanizme zaštite sa ciljem da zaštitimo podatke i poslujemo u skladu sa našom politikom o zaštiti podataka i standardima u oblasti bezbednosti podataka i očuvanja poverljivosti informacija.

Mi smo deo globalne mreže društava te, kao i drugi pružaoci profesionalnih usluga, koristimo usluge trećih lica sa sedištem u inostranstvu da nam pomognu u realizaciji poslovnih aktivnosti.   Shodno tome, moguće je da će se podaci o ličnosti prenositi u druge zemlje, mimo one u kojoj se nalazi naše sedište, kao i sedišta naših klijenata.  

Kada koristimo treća lica, podaci o ličnosti mogu biti obrađivani izvan Republike Srbije, kako u zemlje koje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije obezbeđuju adekvatni nivo zaštite podataka o ličnosti, poput zemalja Evropskog ekonomskog područja (EPP), tako i u zemlje koje nemaju propise koji obezbeđuju adekvatnu zaštitu podataka o ličnosti.

Preduzeli smo korake kako bi obezbedili da svi podaci o ličnosti budu obezbeđeni sa adekvatnim nivoom zaštite i da svi prenosi podataka o ličnosti u države koje nemaju adekvatni nivo zaštite podataka budu zakonito sprovedeni.

Svaka firma članica PricewaterhouseCoopers mreže implementirala je jedinstveni standard zaštite podataka o ličnosti – Network Data Protection Programme (NDPP).

Pre uspostavljanje saradnje sa nama, naši dobavljači koji nam pružaju usluge (npr. poslovne aplikacije) su podvrgnuti proveri u smislu adekvatnog nivoa zaštite bezbednosti podataka. Lista naših ključnih dobavljača, koji obrađuju podatke o ličnosti u naše ime, dostupna je ovde.

Prava pojedinaca i kako ih ostvariti

Pojedinci imaju određena prava u vezi sa svojim ličnim podacima, dok su rukovaoci podataka (lica kojima su ti podaci povereni) odgovorni za realizaciju pomenutih prava. Odlučivanjem o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podatka postajemo rukovaoci podataka i odgovorni za ostvarivanja prava pojedinaca. Svaki odeljak uključuje dalje informacije o pravima pojedinaca i načinima ostvarivanja pomenutih prava.

Pritužba

Nadamo se da vam nikada neće zatrebati, ali ako želite da uložite pritužbu na način na koji upotrebljavamo podatke o ličnosti, molimo pošaljite i-mejl sa pojedinostima svoje pritužbe na  rs_privacy@pwc.com. Pregledaćemo i odgovoriti na sve pritužbe koje primimo. Vi takođe imate pravo da uložite pritužbu i nadležnom organu - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Izmene ove izjave o privatnosti

Svesni smo da je transparentnost naša stalna odgovornost i stoga ćemo ovu Izjavu o privatnosti regularno proveravati. Ova izjava o privatnosti je poslednji put izmenjena 6. jula 2021.

 

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: