Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za posetioce našeg veb-sajta

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862  ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, matični broj: 20051167, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

  • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

 

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a

Praćenje i briga o poštovanju naših opštih uslova za korišćenje našeg veb-sajta;

Administriranje i upravljanje našim veb-sajtom, uključujući potvrđivanje i autentifikacija identiteta i sprečavanje neovlašćenog pristupa ograničenim oblastima, premijum sadržajima ili drugim uslugama dozvoljenim samo registrovanim korisnicima;

Prikupljanje podataka za veb-sajt analitiku i poboljšanja;

Pružanje informacija o poslovanju, uslugama i događajima PwC-a, kao i druge informacije koje mogu biti Vama od interesa;

Ostvarivanje međusobnih pravnih zahteva.

 

 

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

  • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

  • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

  • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

  • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

  • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Koristimo male tekstualne datoteke tzv. „kolačiće“ koji se smeštaju na Vaš uređaj kako bi pomogli personalizaciji i poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva, prikazujući sadržaj za koji je veća verovatnoća da će biti Vama od interesa. Upotreba kolačića je sada standardna operativna procedura kod većine veb-sajtova. Međutim, ukoliko Vam ne odgovara upotreba kolačića, većina pretraživača sada dozvoljava korisnicima da isključe njihov prijem. Biće potrebno da prihvatite kolačiće kako bi ste se registrovali na našem veb-sajtu. Ukoliko isključite kolačiće može se dogoditi da dođe do umanjenja ostalih funkcionalnosti na veb-sajtu. Nakon završetka posete našem veb-sajtu, ukoliko želite, uvek možete izbrisati kolačiće sa Vašeg uređaja. Više informacija u vezi sa korišćenjem kolačića možete pronaći na našoj stranici za kolačiće.

7. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani do brisanja kolačića u skladu sa informacijama na našoj stranici za kolačiće. Nakon toga, lični podaci mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve.

8. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

  • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

  • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

9. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno ali propuštanje davanja podataka o ličnosti može prouzrokovati da neke funkcionalnosti na veb-sajtu ne rade adekvatno. 

 

Kontakt

Pratite nas: