Usluge procene i strategije

 

Jedan od najvećih izazova privredne delatnosti je kako razumeti i upravljati vrednostima poslovne imovine u skladu sa jasno regulisanim okruženjem. Vrednost imovine ili kapitala, kao složen i višestran pojam, mora biti pravilno iskazana i prilagođena potrebama oporezivanja, pripajanja ili spajanja, finansiranja i strateškog upravljanja. Takođe, vrednost mora biti posmatrana u kontekstu pozitivnih zakonskih propisa zemlje u kojoj se poslovna delatnost obavlja.
 

Tim za Procenu i Strategiju će Vam pomoći da odgovorite na sledeća pitanja:

  • Kolika je vrednost imovine ili kapitala?
  • Kako se ta vrednost može povećati?
  • Koja je najbolja strateška opcija?
  • Kako najbolje upotrebiti Vaše resurse?

Upravljanje vrednostima

PwC koncetriše pažnju na aktivnosti koje povećavaju vrednost firme i to kroz utvrdjivanje odgovarajućih zadataka i donošenje pravih poslovnih odluka. Ove odluke mogu biti strateške prirode, kao što je pronalaženje novih tržišta ili preduzeća za potencijalno pripajanje ili spajanje. Takođe, odluke mogu biti poslovne prirode, kao što je nabavka novih sredstava kojima se povećava produktivnost ili preuzimanje drugih firmi u cilju stvaranja uslova za dugoročno povećanje vrednosti.

Strateška pitanja

Stručnjaci PwC za strateška pitanja, na osnovu kombinovanja globalnih iskustava sa znanjem stečenim u domaćoj privredi, mogu da Vam ponude korisne savete bez obzira na veličinu i lokaciju Vaših poslova ili imovine. Primenom razvijenih ekonomskih i analitičkih modela, kao i širokog globalnog iskustva, stručnjaci iz PwC mogu da Vam predoče konkurentske prednosti i mogućnosti za kratkoročno i dugoročno povećanje vrednosti.

Za kreiranje uspešne strategije potrebno je imati uvid i razumevanje raspoloživih poslovnih alternativa. Takođe, neophodno je biti spreman na eventualne neželjene posledice i razumeti kako Vaše odluke mogu uticati na vrednost imovine ili kapitala. Mi Vam nudimo savete vezane za:

  • Procenu kapitala, osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
  • Strateške transakcije i investiciono odlučivanje
  • Strateške analize tržišta
  • Poslovne strategije i pregleda portfolija

 

Naše usluge

Radeći zajedno sa svojim klijentima, PwC vrši kvalitativne i kvanitativne analize njihovih poslovnih aktivnosti, proizvoda ili usluga, kupaca i tržišta. Time pomažemo svojim klijentima u definisanju i oceni strateških opcija, koje im omogućavaju odgovarajuće alociranje resursa u cilju maksimiziranja vrednosti kapitala i imovine.

PwC sektor za Procenu i Strategiju, koji je najveći ovakve vrste u svetu, pomaže svojim klijentima pri donošenju ključnih odluka u raznim oblastima, uključujući:

Procenu vrednosti

Transakcije: Procena vrednosti kapitala, imovine i intelektualna svojine za svrhe pripajanja, spajanja, razdvajanja, zajedničkih ulaganja i drugih oblika strateškog partnerstva.
Korporacijsko savetodavanje: Pomoć preduzećima pri proceni i maksimiziranju vrednosti kroz strukturiranje kapitala, alociranje resursa, strateške i finansijske alternative.
Poreska pitanja: Procena vrednosti kapitala, dugovanja i drugih finansijskih obaveza za svrhe pripreme i poreskih izveštaja i planova restruktuiranja.
Pravna pitanja: Ekspertski izveštaji i mišljenja o vrednosti kapitala ili imovine u slučaju sudskih ili vansudskih sporova.
Računovodstvena pitanja: Procena vrednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, kao i dugoročnih finansijskih ulaganja ima za cilj iskazivanje njihove realne vrednosti, što je prema Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS) neophodna pretpostavka za sastavljanje i obelodanjivanje realnih finansijskh izveštaja.

Povećanje vrednosti

Osim procene vrednosti kapitala ili imovine, sektor za Procenu i Stragegiju bavi se i pružanjem savetodavnih usluga koje pomažu u održavanju i povećanju vrednosti preduzeća. Naš tim stručnjaka, koristeći svoja bogata iskustva i odgovarajuće metode, pruža savete u vezi sa:

Upravljanjem vrednosti akcionarskog kapitala: Kreiranje i implementacija sveobuhvatnih poslovnih okvira koji omogućavaju stvaranje više vrednosti Vašeg akcionarskog kapitala.
Primenjene analize odlučivanja: Koristeći metode analize i procene vrednosti nakretnina i drugih sredstava, pomažemo klijentu u analizi i odlučivanju u vezi sa upravljanjem, vrednovanjem i alociranjem imovine, razvijajući modele neizvesnosti, upravljačke fleksiblinosti i sinergije.
Upravljanje intelektualnom svojinom: Procena, upravljanje i povećanje vrednosti intelektualne svojine, uključujući brendove, patente, tehnologije i know-how.

Ko smo mi?

Naš tim za Procenu i Strategiju u Srbiji nudi Vam najsavremenija analitička znanja i tehnike korišćenjem sofisticiranih finansijskih modela i metoda, koji su maksimalno prilagodjeni i usklađeni sa domaćim privrednim, poreskim i pravnim sistemom. Eksperti za Procenu i Strategiju pružaju usluge procene vrednosti kapitala ili imovine, odnosno vrše finansijsko, ekonomsko i strateško savetodavanje.

Sektor za Procenu i Strategiju je integralni deo usluga za Transakcije i korporativno finansiranje i svakodnevno je angažovan na pružanju različitih usluga u postupku spajanja, pripajanja ili razdvajanja preduzeća, njihovoj sanaciji ili reorganizaciji.

Kao vodeća globalna firma za pružanje usluga poslovnog savetovanja najuspešnijim svetskim korporacijama, PwC i naš tim za Procenu i Strategiju imaju bogat resurs znanja i iskustva više od 1300 profesionalaca iz preko 30 zemalja u svetu. Procene vrednosti kapitala i imovine i saveti iz oblasti strategije se zasnivaju na stručnosti iz različitih privrednih grana, domaćem iskustvu i opšteprihvaćenim metodama analize i procene kao što je Real Options Valuation, koji uzima u obzir različite privredne rizike i tržišne promene.

Stručnjaci za Procenu i Strategiju poseduju znanje i iskustvo neophodno za procenu realne vrednosti Vašeg preduzeća na tržištu i pružanje saveta za maksimiziranje vrednosti Vašeg akcionarskog kapitala ili buduće strateške pozicije.

Mi posebnu pažnju posvećujemo sledećim komponentama vrednosti:

Cena: koliko kapital ili imovina vrede meni?
Tržišna vrednost: koliko kapital ili imovina vrede nekom drugom?
Strateška vrednost: koliko bi kapital ili imovina mogli da vrede?

Naši timovi za Procenu i Strategiju u svetu su vodeći u svojoj oblasti zato što kreiraju inovacije i pružaju valjane savete kako da Vaše preduzeće i poslovi dostignu viši nivo. Procena i Strategija takođe daje savete u vezi sa adekvatnim alociranjem sredstava i njihovim finansiranjem kako bi ste povećali tržišno učešće. Osim toga, dajemo predloge za bolje načine upravljanja sredstvima i investicionim ulaganjima u okolnostima povećanja konkurencije i tržišne nesigurnosti.

Vaš sledeći korak

Za sve informacije o tome kako PwC može da Vam pomogne po pitanjima Procene i Strategije molimo Vas da kontaktirate naše stručnjake.

Kontakt

Jovana  Zelić

Jovana Zelić

Viši Menadžer, Forenzičke usluge, PwC Serbia

Pratite nas: