Preduzmi ideju

Beograd, 29. septembar 2021

Preduzmi ideju – USAID i Inicijativa „Digitalna Srbija” podržavaju inovacije i preduzetništvo

Inicijativa „Digitalna Srbija” i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su projekat „Preduzmi ideju” koji će u naredne četiri godine podržati kako postojeće tako i buduće preduzetnike na njihovom putu od inovativnih ideja do svetski priznatih startapova. Konzorcijum okupljen oko Inicijative „Digitalna Srbija“ fokusiraće se na promociji predzetničkog načina razmišljanja, jačanju veza između akademske zajednice i privatnog sektora, podsticanje multidisciplinarnog pristupa u razvoju inovacija i drugim temama važnim za dalji razvoj inovacionog ekosistema Srbije.

Za više informacija o Inicijativi „Digitalna Srbiija“ i projektu „Preduzmi ideju“, posetite preduzmi.rs, i postanite čitalac našeg online biltena projekta.

Preduzmi ideju

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: