Šta znamo o nefinansijskom izveštavanju?

Šta znamo o nefinansijskom izveštavanju? Zbog čega ono nije “tick-the-box” obaveza? Kako je nefinansijsko izveštavanje povezano sa ESG kriterijumima?

Nefinansijski izveštaj je mnogo više od zakonske obaveze. To je prilika da sistematski prikupite i prikažete sve informacije u vezi sa ESG praksama vaše kompanije. Kroz ovaj dokument sve zainteresovane strane se upoznaju sa dostignućima i investicijama u oblasti zaštite životne sredine, održive prakse u kadrovskim pitanjima, saradnje sa lokalnim zajednicama kao i aktivnostima iz oblasti korporativnog upravljanja.

O ovoj temi i ulozi koju revizorske kuće u njoj imaju, naša koleginica Teodora Pasulj i kolege Saša Todorović i Nikola Stamenić, su danas održali prezentaciju "Obaveza nefinansijskog izveštavanja za banke u skladu sa Zakonom o računovodstvu" na Godišnjem savetovanju, u organizaciji Udruženja banaka Srbije.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Viša menadžerka, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: