Adel Abusara - Zaštita ličnih podataka - RTS intervju

Naš kolega Adel Abusara je govorio za RTS o krađi podataka u digitalnom svetu, ko i kako skuplja podatke o nama,  o svesnom ili nesvesnom ostavljanju digitalnih otisaka, o zaštiti ličnih podataka itd.

"Pre svega trebalo bi da imamo svest o tome da mi je u svakom trenutku ostavljamo digitalni trag iza sebe. Šta god da radimo u svakom trenutku ostavljamo digitalni trag i korelacijom razlicitih podataka vrlo je lako doći do informacija do kojih ni sami ne pretpostavljamo da neko može da dođe... Moramo da shvatimo da je digitalni svet neraskidivo povezan sa fizičkim svetom i ono što ne bismo uradili u fizičkom svetu ne treba da radimo ni u digitalnom. Treba da imamo dobre šifre, koristimo VPN, pazimo šta ostavljamo na internetu jer nije sve za internet."

Adel Abusara, menadžer za Politike sajber bezbednosti u PwC Srbija
Adel Abusara - Menadžer za sajber politike

Čitav intervju možete pogledati na Adel Abusara za RTS o zaštiti ličnih podataka

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: