Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Kupoprodajni ugovor (SPA)

Prilikom svake poslovne promene, kupoprodajni ugovor je rezultat komercijalnih i cenovnih pregovora između ugovornih strana. Kupci i prodavci postaju sve sofisticiraniji u nastojanju da iskoriste potencijalnu vrednost koju će ostvariti putem pregovora i realizacije kupoprodajnog ugovora.

Naš tim pruža stručnu pomoć tokom svih faza zaključenja poslovne promene, i to od faze koja prethodi zaključenju ugovora do faze nakon zaključenja ugovora. Faza koja prethodi zaključenju ugovora - Stručni tim pomaže klijentima da identifikuju i artikulišu pitanja koja se odnose na vrednost ugovora tj. pitanja u pogledu mehanizama za obrazovanje cene i zaključivanje ugovora, kao i prilikom procesa pregovaranja; Faza nakon zakljljučenja ugovora -  Stručni tim pomaže klijentima da zaštite, odnosno ostvare vrednost ugovora kroz implementaciju mehanizma za zaključivanje ugovora.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Tanja Gligorević

Direktor, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Pratite nas: