Usluge ljudskih resursa

 

Naš tim HR specijalista u Srbiji već više od šest godina sarađuje sa stranim i domaćim kompanijama, i pomaže im u rešavanju pitanja iz domena upravljanja ljudskim resursima. Veliko iskustvo koje smo stekli u radu sa kompanijama u Srbiji može da vam pomogne da unapredite svoje poslovanje na svim nivoima organizacije.

U saradnji sa HR kolegama koje rade u Sarajevu, Skoplju i Podgorici, zadovoljstvo nam je da možemo da ponudimo istu vrstu usluga i kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge koje kombinuju ekspertizu naših specijalista za porez na dohodak građana, internacionalnu mobilnost zaposlenih, nagrađivanje, HR efektivnost, korporativne finansije, menadžment konsalting, pravna pitanja i računovodstvo.

Sa više od 200 eksperata u 23 zemlje, što predstavlja najveću zastupljenost u odnosu na sve HR konsalting kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, u mogućnosti smo da vam pomognemo da unapredite svoju HR strategiju kako regionalno, tako i globalno.

Zašto PwC? Mi ćemo vam pomoći da kroz vaše zaposlene stvorite novu vrednost za poslovanje kompanije.

HR menadžment

 • Strateški aspekt upravljanja ljudskim resursima
    - HR strategija
    - HR revizija
    - Uspostavljanje HR procesa
    - Uspostavljanje HR funkcije
    - Analiza HR funkcije sa aspekta efektivnosti
 • Savetovanje u vezi sa kupoprodajnim transakcijama kompanija
    - Analiza poslovanja sa HR aspekta (due diligence)
    - Integracija nakon obavljene transakcije (post deal integration)
 • Istraživanja zadovoljstva zaposlenih
 • Procene
    - Procena 360 stepeni
    - Centri za procenu i razvoj
 • Razvoj zaposlenih
    - Analiza potreba za obukom i razvojem
    - Programi za razvoj kompetencija
    - Obuke za upravljanje ljudskim resursima
    - Izrada sistema ključnih kompetencija u kompaniji
 • Programi podrške za zaposlene koji ostaju bez posla (Outplacement services)

Nagrađivanje

Kontakt

Ivana Veličković

Viši menadžer, Usluge ljudskih resursa

Pratite nas: