Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Upravljanje pregledom poslovnih knjiga poreskog obveznika od strane poreske inspekcije

 

Preduzeća bi trebalo da se na vreme pripreme za pregled poslovnih knjiga od strane poreske inspekcije jer bi u suprotnom mogla biti izložena eventualnim materijalno značajnim finansijskim troškovima ili sporovima sa poreskim organima.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da razmotrite sporna poreska pitanja i otkrijete poreske rizike pre nego što poreska inspekcija otpočne sa pregledom poslovnih knjiga;
 • Želite da se pripremite unapred kako biste smanjili rizik od neprijatnih iznenađenja;
 • Želite da zaposlite iskusne poznavaoce procedure pregleda poslovnih knjiga koji na najbolji način mogu da štite interese preduzeća;
 • Potrebno vam je efikasno upravljanje procedurom pregleda poslovnih knjiga od strane poreske inspekcije;
 • Treba da osigurate da pitanja i problemi identifikovani u toku pregleda poslovnih knjiga i zahtevi upućeni od strane poreske inspekcije budu adekvatno tretirani i pokriveni;
 • Želite da imate veći stepen kontrole nad obimom informacija koje se dostavljaju ovlašćenim službenim licima Poreske uprave (sprečavanje prekoračenja obima pregleda i kontrole poslovnih knjiga);
 • Želite da steknete znanje i kompetencije neophodne u komunikaciji sa ovlašćenim službenim licima Poreske uprave.

 Naše usluge:

 • Provera usaglašenosti poslovanja preduzeća sa poreskim propisima u cilju utvrđivanja oblasti potencijalnog rizika i pružanja pomoći preduzeću u izradi „strategije odbrane“ i prikupljanju potrebne dokumentacije;
 • Obuka zaposlenih na poreskim poslovima za efikasnu i bezbednu komunikaciju sa ovlašćenim službenim licima Poreske uprave, kao i za razumevanje procedure pregleda poslovnih knjiga od strane poreske inspekcije i raspoloživih zakonskih instrumenata;
 • Usluga podrške na licu mesta kao što je izrada odgovarajuće dokumentacije ili davanje objašnjenja ovlašćenom službenom licu koje vrši pregled poslovnih knjiga preduzeća;
 • Podrška u kasnijim proceduralnim postupcima ili postupcima koji se vode pred sudom po osnovu rešenja o razrezanom porezu.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Pratite nas: