Podrška u implementaciji programa za planiranje resursa preduzeća (ERP) kao i poresko-računovodstvenog softverskog programa

 
Sistem za planiranje resursa preduzeća (ERP) obuhvata širok spektar aktivnosti koje su potpomognute softverskim aplikacijama a koje organizacijama pomažu u upravljaju bitnim elementima poslovanja. Svrha postojanja ovog sistema je da se olakša protok informacija između svih poslovnih funkcija unutar organizacije i omogući upravljanje vezama sa eksternim sistemima. Efikasan ERP sistem kao i sistem za obračun poreza predstavljaju vredan resurs koji se koristi za potrebe vođenja poreskih evidencija i obračuna poreza. Ovi sistemi pomažu da se zaposleni u administraciji oslobode dela obaveza i posvete drugim aktivnostima koje organizaciji obezbeđuju dodatni kvalitet.
ERP i računovodstveni sistemi mogu biti složeni, tako da njihovo uvođenje često zahteva značajne promene u radu zaposlenih što iziskuje značajna planiranja i prilagođavanja.
Metodologija PwC će vam pomoći u kreiranju detaljnog plana prilagođenog vašim potrebama u cilju uspešne implementacije ERP sistema. U tom smislu možemo da vam pomognemo u toku implementacije ERP sistema kao i u analizi kvaliteta poreskih informacija generisanih pomoću ERP i poresko-računovodstvenog softverskog programa.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da osigurate usaglašenost ERP sistema i poresko-računovodstvenog softverskog programa sa poreskim, zakonskim i računovodstvenim propisima;
 • Potreban vam je efikasan i pouzdan sistem za prikupljanje i obradu poreskih podataka;
 • Želite da obezbedite alate za potrebe efikasnog strateškog planiranja budućih poreskih obaveza i efektivnih poreskih stopa;
 • Potrebna vam je pomoć u izradi jednostavnog pregleda poreskih informacija i obračuna poreza za potrebe rukovodstva;
 • Želite da imate propisno pripremljene poreske evidencije i obračun poreza za potrebe pregleda poreskih knjiga od strane poreske inspekcije.

 Naše usluge:

 • Savetovanje pri odabiru dobavljača softvera;
 • Pružanje uveravanja da su svi elementi poreskih evidencija u skladu sa zahtevima poreskih propisa;
 • Primena odgovarajućih poreskih stopa i zakonom propisane poreske osnovice;
 • Evidentiranje poreskih izveštaja u skladu sa propisima;
 • Podršavanje softvera u slučaju izmene poreskih propisa (npr. promena poreskih stopa, poreske osnovice, obračun poreske amortizacije, itd.);
 • Provera uspostavljenog IT sistema i identifikacija eventualnih slabosti.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: