Novi zakon o elektronskom fakturisanju

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju

  • Utvrđuje koji subjekti imaju obavezu izdavanja elektronske fakture,
  • Uvodi posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na PDV u sistem za elektronsko fakturisanje,
  • Uređuje način korišćenja sistema elektronskih faktura,
  • Obezbeđuje osnovna uputstva za postupanje sa elektronskim fakturama, kako se prihvata/odbija elektronska faktura, kao i druga uputstva.
The New Law on Electronic Invoicing

Rokovi za početak primene elektronskog fakturisanja:

 
Mi razumemo da novi propisi stvaraju veliko administrativno opterećenje poreskim obveznicima.
Da bi se to opterećenje ublažilo, naši poreski stručnjaci zajedno sa timom programera su u mogućnosti da vam pomognu da proces transformacije sprovedete nesmetano i bez teškoća.

Kako mi možemo da pomognemo

Stručne konsultacije

PwC može da vam pomogne da kreirate nov računovodstveni sistem i elemente fakture kako biste usaglasili poslovanje sa novim propisima i postupcima Zakona o elektronskom fakturisanju, kao i da uspostavite svoje rešenje. 

Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima zakonske regulative

PwC može da vam pomogne u oblastima kao što su sticanje boljeg razumevanje zahteva zakonske regulative, povezivanje poreskih kodova iz ERP sistema sa poljima na portalu Poreske uprave, utvrđivanju PDV tretmana transakcija, povezivanju polja iz fakture sa poljima na Portalu, kao i da vam pruži podršku u izradi internog akta.

Novo PwC rešenje za elektronsko fakturisanje

PwC može da vam obezbedi pristup prilagođenoj softverskoj aplikaciji za online izveštavanje, „e-Invoicing Tool”, koja će vam omogućiti da u potpunosti postupate u skladu zahtevima za elektronsko fakturisanje.

Aplikacija može, na osnovu podataka iz vašeg ERP sistema, da automatski kreira XML datoteku zajedno sa svim sadržajem i u formi koju propisuje Poreska uprava. Osim toga, ovo softversko rešenje, kreirano od strane naših programera i poreskih savetnika, može da bude instalirano lokalno, odnosno može da vam bude isporučeno kao „on-premise“ rešenje.

Primereno rešenje za elektronsko fakturisanje daje vam mogućnost da smanjite troškove koji se odnose na izdavanje, slanje, čuvanje, pristupanje i arhiviranje podataka iz poslovanja.

Uvođenje elektronskih faktura iziskuje stručno znanje i veštinu s obzirom na to da vašu organizaciju i njene procese i sisteme treba adekvatno pripremiti za upravljanje digitalnim fakturama. 

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, Beograd, PwC Serbia

E-mail

Olivera Mihailović

Direktor, Poresko izveštavanje i strategija, Beograd, PwC Serbia

E-mail

Julijana Čubrilo

Menadžer, Sektor za poreske usluge, Beograd, PwC Serbia

E-mail

Pratite nas: