Globalizacija i fragmentacija sveta

S jedne strane, poslovni lideri smatraju da svet sve više postaje podeljen i fragmentiran u pogledu poslovanja, sistema vrednosti i politike, što za posledicu ima sve rasprostranjeniju regionalizaciju i manje jedinstveno globalno tržište.
S druge strane, globalizacija je omogućila povezivanje i olakšala protok kapitala, kretanje ljudi i roba i univerzalnu povezanost, i pri tome je svaki od pomenutih segmenata imao korist od globalizacije.

 

P: Prema Vašem mišljenju, u kojoj meri su sledeći segmenti imali koristi od globalizacije? (Ispitanici koji su odgovorili „U velikoj meri“)

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Menadžer, Marketing i komunikacije, PwC Serbia

Tel: (+381) 64 82 03 815

Pratite nas: