Transferne cene

Transakcije između povezanih strana multinacionalnih korporacija predstavljaju važan momenat u poslovanju kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pomenute transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave, stoga je adekvatno određivanje cena pod kojima se one obavljaju ključno za ublažavanje rizika transakcija. U tom smislu, korporativni svet se još uvek bori sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama kao i proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima.

Naše usluge u domenu transfernih cena obuhvataju:

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: