Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Mere kompanije PwC Srbija za zaštitu od korona virusa COVID-19

 

Jedna od osnovnih korporativnih vrednosti kompanije PwC je brižnost; drugim rečima, brižan odnos prema zaposlenima, društvenoj zajednici i klijentima. U tom smislu, naši napori u očuvanju kontinuiteta poslovanja su jednim delom usmereni i ka izradi akcionog plana za postupanje u slučaju širenja pandemije. Uvereni smo da izrada plana za postupanje u slučaju širenja pandemije i sprovođenje donetih mera čine ciklus kontinuirane razmene informacija i saradnje sa ekspertima u cilju prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti, kao i oporavka od virusa koji ostavljaju negativne posledice na naše zaposlene i klijente.

Premda korona virus predstavlja nov izazov za sve nas, pristup kompanije PwC upravljanju spoljnim rizicima ostaje isti i u ovom slučaju.  Naš pristup podrazumeva obavezu očuvanja zdravlja zaposlenih i otvoren dijalog sa unutrašnjim i spoljnim interesnim grupama.

Kompanija PwC ima Plan za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja koji uključuje planiranje postupanja u slučaju širenja pandemije kako bi se osigurao nastavak poslovanja u slučaju brojnih scenarija.

Kada je reč o korona virusu COVID-19, kompanija PwC je preduzela neophodne mere, uključujući ograničenje putovanja i obezbeđivanje IT opreme za zaposlene koja je potrebna za obavljanje rada na daljinu, kako bi zaposleni mogli nesmetano da nastave sa radom.

Kompanija PwC je preduzela sledeće korake kako bi eventualne posledice pandemije svela na najmanju moguću meru:

  • Kompanija PwC je omogućila zaposlenima obavljanje posla na daljinu tj. rad od kuće. Zaposlenima su obezbeđeni oprema i alati potrebni za rad na daljinu kako bi mogli nesmetano da nastave sa radom i doprinose uspehu naših klijenata . Odluka o radu od kuće ostaje na snazi do daljeg a kompanija nastavlja da procenjuje situaciju.

  • Kompanija PwC je suspendovala sva poslovna putovanja dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji (najmanje do 1. maja 2020). 

Mere zaštite kompanije PwC:

1. Klijenti, gosti, dobavljači i izvođači radova koji dolaze u prostorije kompanije PwC

Vlada Republike Srbije je donela je uredbu po kojoj su lica koja ulaze u Srbiju u obavezi da budu u samoizolaciji od trajanju od najmanje 14 dana, pod pretnjom primene krivične sankcije.

Za lica koja dolaze iz područja koja su najteže pogođena korona virusom (Italija, Švajcarska, Iran, Rumunija, Španija, Nemačka, Francuska, Austrija, Sovenija i Grčka), obavezna je samoizolacija u trajanju od 28 dana.

Molimo naše klijente, goste, dobavljače i izvođače radova da se pridržavaju zakonske regulative radi zaštite svog i zdravlja naših klijenata, gostiju, dobavljača, izvođača radova, naših zaposlenih i celokupne populacije.  

2. Saradnja sa klijentima radi očuvanja zdravlja i bezbednosti zaposlenih 

Kompanija PwC traži od svojih klijenata da obezbede mere zaštite od korona virusa COVID-19, u skladu sa zvaničnim Smernicama Vlade Srbije u borbi protiv COVID-19.

Ukoliko zaposleni kompanije PwC koji obavljaju rad u prostorijama klijenta smatraju da su zaštitne mere koje klijent sprovodi nedovoljne za zaštitu od korona virusa COVID-19, dužni su da o tome odmah obaveste svog rukovodioca tima.

 

Kontakt

PwC

Beograd, Omladinskih brigada 88a, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: